You are here

Historie ostravské pobočky ČMeS

První úvahy o vzniku ostravské pobočky ČMeS se datují ke konci roku 1999, kdy byl Výbor ČMeS dne 10. 11. 1999 informován RNDr. M. Šálkem o zájmu místních členů ustavit pobočku společnosti v Ostravě. Intenzivně jsme se začali zabývat ustavením ostravské pobočky na podzimu roku 2003. V prosinci 2003 byly výboru ČMeS zaslána žádost ke zřízení pobočky spolu se žádostí o přijetí 14 nových členů. Výbor ČMeS v Praze tuto informaci ještě v měsíci prosinci vzal na vědomí a tuto aktivitu přivítal (viz Informační věstník č.2/2003).

K dni 6. dubna 2004 byli oficiálně všichni žadatelé přijati za členy ČMeS a 17. června 2004 proběhla "1. neformální schůzka" nových i stávajících členů.

6. září 2004 proběhla ustavující schůze ostravské pobočky ČMeS, na níž v podstatě došlo k jejímu založení...viz historicky první zápis dokumentující průběh jednání v příloze této stránky.

Datum poslední aktualizace: 30. ledna 2016