You are here

Katastrofální lijavec v Praze 1. července 1947

Katastrofální lijavec v Praze 1. července 1947

Dne 1. 7. 1947 tvořily se v Čechách na rozpadávajíc! se studené frontě místní bouřky. V oblasti Velké Prahy vznikly uvedeného dne dvě bouřky a to po třinácté a dva­cáté hodině. Obě byly doprovázeny silnými lijavci, které nejen prudkosti, ale i dlouhým trváním způsobily škody.

Množství srážek v mm naměřené za oba lijavce uvádíme u polohy jednotlivých pražských stanic v obrázku č. 1. Místa se stejným množstvím srážek jsou spojena čarami — isohyetami. Z mapky je vidět, že nejvíce napršelo v Bohnicích (102,5 mm) a v Praze II, nejméně pak v zá­padní části Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 je kopie záznamu samopisného dešťoměru v Bohnicích. Princip přístroje spočívá v tom, že se déšť za­chycuje do nádoby, v níž je plovák. Stoupáním plováku při dešti stoupá i registrační pero, připojené k plováku, které píše na pásku, připevněnou na otáčivý válec. Válcem otáčí hodinový stroj. Dosáhne-li u tohoto typu přístroje obsah vody v nádobě množství, které odpovídá 10 mm srá­žek, nádoba se automaticky vyprázdní. V záznamu čteme směrem vzhůru milimetry deště, doprava pak čas v hodi­nách; čára, která ve 13 hod. 27. min. začíná prudce stoupat, každá svislá čára pak značí vyprázdnění nádoby. Ze záznamů můžeme bezpečně zjistit, kolik mm srážek napršelo za určitý časový interval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zhodnocení intensity a škodlivosti lijavců v jednotli­vých místech jsme sestrojili diagram č. 3 (I. bouřka) a 4 (II. bouřka). Křivky sestrojené podle Wussowova vzorce h = 2.VŠt jsou hranici katastrofálního deště. Lijavce v místech zakreslených nad křivkou nutno hodnotit jako katastrofální. Z diagramů je vidět, že nejprudší lijavec byl v Hostivaři při odpolední bouřce, kdy napršelo za 35 minut 50 mm, což je déšť, který se v Praze vyskytuje přibližně jednou za 15 let.

                       

J. Ř., MZ 1947/4, ročník 1, str. 94-95