You are here

60 let pozorování profesionální meteorologické stanice Lysá hora

60 let pozorování profesionální meteorologické stanice Lysá hora

Dne 6. října 2014 jsme si připomněli 60 let od začátku pozorování profesionální meteorologické stanice (MS) na Lysé hoře.

Budovu stanice postavili na začátku padesátých let 20. století vojáci Československé lidové armády a brzy poté ji předali do užívání Hydrometeorologického ústavu. Budova stanice i po letech plně vyhovuje současným požadavkům provozu MS.

Objekt stanice od té doby prodělal řadu rekonstrukcí, od nové střešní krytiny přes zateplení budovy, nový obvodový plášť' výměnu oken a vstupních dveří. Změna nastala i ve způsobu vytápění stanice. Původní topení koksem přešlo přes elektronický přímotopný kotel až k dnešnímu vytápění tepelným čerpadlem. V roce 1977 byla k budově MS přistavěna garáž s dílnou a několika sklady. Realizace přístavby se ukázala jako velmi prozíravá, protože v současnosti se zde našlo dostatek místa pro nový, poměrně velký dieselový agregát, zabezpečující dodávku elektrické energie v případě jejího výpadku z veřejné sítě.

Během šedesátiletého provozu MS se výrazně změnilo i přístrojové vybavení. Klasické přístroje byly, především v posledních cca 20 letech, z velké části nahrazeny elektronickými automatickými čidly. Původní meteorologické klasické přístroje nyní slouží ke srovnávacím měřením a jako záloha pro případ poruchy automatického systému. Automatický měřicí systém je souhrnem řady přístrojů, z nichž k nejmodernějším patří např. ultrasonický snímač směru a rychlosti větru, laserový ceilometr, přesně měřící výšku spodní základny oblačnosti a množství oblačnosti v jednotlivých vrstvách, senzor počasí (PWD), měřící dohlednost a výskyt meteorologických jevů a váhový srážkoměr, umožňující kontinuální měření kapalných i pevných srážek.

Za posledních 60 let došlo asi k největším změnám ve způsobu předávání meteorologických zpráv do sběrného centra Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Praze-Komořanech. Začínalo se spojením s pomocí radiostanice, trvajícím několik minut, přes dálnopisné spojení telefonní spojení přes modem až k dnešnímu, velmi rychlému spojení prostřednictvím internetového kanálu. Současné časové spojení, včetně zpětné odezvy ze sběrného centra se měří v sekundách.

Kromě meteorologických dat se na MS měří pomocí automatické sondy příkon fotonového dávkového ekvivalentu (zpráva RAD).

Pro Astronomický ústav Akademie věd České republiky se pomocí automatické kamery snímají dráhy přeletů bolidů. V roce 2013 bylo pozorování zkvalitněno instalací digitální kamery.

Od roku 1969 bylo pro pobočku ČHMÚ v Ostravě prováděno měření čistoty ovzduší (SO2 a později i prašný aerosol). Uváděná měření byla v posledních letech postupně ukončena, prašný aerosol ke dni 31. prosince 2002 a SO2 ke dni 31. prosince 2010.

Od roku 2010 jsou v provozu 3 webové kamery ČHMÚ. Ke každé profesionální meteorologické stanici neodlučitelně patří to nejdůležitější – lidská obsluha. V dosavadní historii MS Lysá hora zde pracovalo nebo v současné době pracuje celkem 19 profesionálních pozorovatelů. Původní obsluha od roku 1954 do roku 1966 byla dvoučlenná a sloužilo se od 7:00 do 21:00 SEČ. V roce 1966 byl počet zaměstnanců stanice rozšířen na čtyři a v roce 1968 na pět osob. Od ledna 1969 byl na MS zaveden nepřetržitý provoz. Další změna nastala od 1. ledna 2011, kdy byl zaveden tzv. kombinovaný provoz s nočním automatickým režimem v délce osmi hodin. Tato skutečnost byla spojena se snížením stavu pracovníků na současný počet čtyř osob.

MS Lysá hora, indikativ WMO: 11787, zeměpisná šířka: 49°32'46'' N, zeměpisná délka: 018°26'51" E, nadmořská výška: 1 322,03 m n. m. Meteorologická měření na Lysé hoře mají dlouhou tradici, jejich začátku s datuje od roku 1897.

Ve čtvrtek 9. října 2014 proběhla na Lysé hoře malá oslava k tomuto výročí. Za přítomnosti pozorovatelů okolních profesionálních stanic, pracovníků OPSS, pobočky ČHMÚ Ostrava a zástupců organizací působících na Lysé hoře jsme zavzpomínali prostřednictvím prezentací historických filmů a fotografií na doby dávno minulé i nedávné události, připomněli si extrémní projevy počasí na Lysé hoře a debatovali o další budoucnosti Lysé hory (stanice, pozorování, výstavba na Lysé hoře). Součástí oslavy výročí bylo také vydání malé publikace.

Jaroslav Chalupa, Vladimír Ondruch a Pavel Lipina, MZ 2014/6, ročník 67, str. 187