You are here

Nejvyšší naměřená teplota vzduchu

Nejvyšší naměřená teplota vzduchu

Včerejší den byl dlouho považován za den s vůbec nejvyšší naměřenou přízemní teplotou vzduchu na zeměkouli. Dlouho jsme hodnotu 57,8 °C naměřenou 13. září 1922 na meteorologické stanici El Azizia v Libyi uváděli jako absolutní změřené světové maximum.

Jedním z naléhavých úkolů historické klimatologie je zkoumání historických řad meteorologických prvků, analýza kvality jejich vzniku a jejich digitalizace. Nové metody umožňují komplexní pohled a objevování souvislostí, které metodou "tužka-papír" mohly být nalezeny jen s velkým štěstím a zcela mimořádně. Tradiční meteorologická stanice byla v roce 1922 součástí italské vojenské pevnosti a měření bylo vždy považováno za kvalitní. Při analýze denních amplitud teploty vzduchu se však období konce roku 1922 ukázalo jako podezřelé a skupina kolegů podrobila historické záznamy důkladnému zkoumání. Mimo jiné zjistili, že od 11. září až do října 1922 je maximální teplota na stanici El Azizia výrazně vyšší než na ostatních stanicích pozorujících v dané oblasti. Pravděpodobným důvodem bylo špatné čtení maxmin Bellani-Six teploměru po nástupu nových pozorovatelů. Podrobně je celý příběh zpracován na stránkách wunderground.com.

Můžeme tedy konstatovat, že teplota 57,8°C zapsaná 13. září 1922 do meteorologických záznamů stanice El Azizia v Libyi se stala po devadesáti letech v lednu roku 2012 v klimatologii historií. Nejvyšší hodnotou je dnes 56,7°C z 10. července 1913 naměřená na stanici Greenland Ranch (Death Valley) v Kalifornii.

Radim Tolasz, Infomet (www.infomet.cz), Historická klimatologie, historie v klimatologii, 14. 9. 2012