You are here

Assmannův aspirační psychrometr

Assmannův aspirační psychrometr a jeho konstruktér

Autor příspěvku RNDr. Karel Krška, CSc.