You are here

Výjimečně teplá druhá polovina roku 2006 a leden 2007 v České republice

Výjimečně teplá druhá polovina roku 2006 a leden 2007 v České republice

Po chladné a na sníh velmi bohaté zimě 2005/2006 nastalo koncem března výrazné oteplení doprovázené četnými povodněmi a od té doby se teplota převážně pohybuje nad dlouhodobým průměrem. Pouze srpen byl o 1,7 °C chladnější. Všechny ostatní měsíce mají kladnou teplotní odchylku a to nejen na stanici Praha-Klementinum, ale i v celé České republice, pro kterou byly spočteny průměrné denní teploty jako plošný průměr z vybraných 28 převážně profesionálních stanic.

Měsíce červenec 2006 i leden 2007 stejně tak jako období od července do ledna či od prosince do ledna byly nejteplejší za celou Zpracovanou řadu, tedy od roku 1775 pro Klementinum a od roku 1961 pro plošný průměr České republiky. V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty pro Klementinum. Výjimečná je hodnota teploty v červenci 2006, blíží se jí i průměr za období od dubna 2006 do ledna 2007. Za předpokladu stále stejného klimatu by průměrná doba opakování těchto hodnot přesahovala tisíc let. Pro plošné průměry teploty České republiky jsou odchylky asi o jeden stupeň nižší než u Klementina. Pravděpodobně to je způsobeno delší klementinskou řadou současně s narůstajícím vlivem pražského tepelného ostrova.

Na obrázku 1 je průměrná denní teplota od února 2006 do ledna 2001 v České republice ve srovnání s normálem 1961–2000, na obrázku 2 je průběh průměrné teploty v České republice za prosinec a leden od roku 1962. Lineární trend je statisticky významný a skutečně vzbuzuje obavy, je však třeba dodat, že u ročních teplot je nižší, i když vzestup za čtyřicet pět let i tady převyšuje jeden stupeň.

V souladu s vysokou teplotou během první poloviny zimy bylo celé období až do konce ledna v nižších a středních polohách prakticky bez sněhové pokrývky. Během intenzivního sněžení 23. a 24. ledna však napadlo i v nížinách přes 20 cm sněhu a maximální výškou sněhu (na rozdíl od trvání sněhové pokrývky) se tak bude letošní zima na většině území řadit k těm na sníh bohatším

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Praha-Klementinum – srovnání uplynulých výjimečných průměrných teplot s dlouhodobými charakteristikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Průměrná denní teplota vzduchu [°C] v České republice od února 2006 do ledna 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Průběh průměrné teploty vzduchu [°C] za prosinec a leden v České republice od roku 1962.

Luboš Němec, MZ 2007/1, ročník 60, str. 26 a 29