You are here

Nová vojenská meteorologická stanice Polom

Nová vojenská meteorologická stanice Polom v Orlických horách

V důsledku redukce početního stavu vojenských letišť v ČR docházelo v minulých letech k rušení několika zavedených meteorologických stanic provozovaných právě na vojenských letištích (České Budějovice, Hradec Králové apod.). Až počátkem tohoto roku došlo po dlouhé době k zřízení nové vojenské meteorologická stanice Polom. A tím i k zmírnění negativního trendu likvidace meteorologických stanic provozovaných Armádou České republiky (AČR).

Nová vojenská meteorologická stanice Polom (současně i prestižní seismologická stanice) leží v Orlických horách na jihozápadně orientovaném úbočí Sedloňovského vrchu, asi 3 km západně od státní hranice s Polskem v nadmořské výšce 748 m. Nejbližší profesionální meteorologickou stanicí je stanice v Ústí nad Orlicí, srážkoměrnou stanicí je automatická stanice v Olešnici v Orlických horách a dobrovolnickou klimatologickou stanicí je stanice v Deštném v orlických horách.

Stanice Polom zahájila profesionální činnost 1. ledna 2006 jako synoptická a klimatologická stanice se speciálním zaměřením. Tato meteorologická observatoř byla zřízena pro potřeby AČR i k zapojení do sítě stanic CHMÚ. Stanice je organizačně součástí Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce s odborným dohledem odboru hydrometeorologického zabezpečení (dříve Povětrnostního ústředí Praha). Stanice sestavuje meteorologické zprávy pod synoptickým označením 11669 a klimatologickým indikativem H2POLO01. Oprávnění k činnosti získala na základě provedených školení personálu stanice a přezkoušení znalostí a dovedností v závěru roku 2005 odborníky vojenské hydrometeorologické služby AČR za účasti zástupců ČHMÚ Hradec Králové.

Již od roku 1991 na stanici Polom byla prováděna základní meteorologická měření automatickým zařízením DRAK3, jako doplňková činnost k primárnímu pověření stanice provádět seismologická měření. Stanice je již po řadu let, mj. i při svoji polohu a výsledky, zařazena do prestižní sítě seismologických stanic světa. V roce 1998 po ničivé letní povodní v části Orlických hor byla stanice vybavena státním podnikem Povodí Labe automatickým srážkoměrem pro získávání 15rninutových dat k vyhodnocování srážkově-odtokových poměrů regionu orlických hor. Od 1. ledna 2005 byla na stanici Polom zahájena klimatologická měření pro potřeby ČHMÚ. Standardní automatizovaný meteorologický pozorovací systém pro měření, zpracování, zobrazení a distribuci meteorologických informací a zpráv MONITWIN byl na Polomu instalován v lednu 2005. Stanice je v současné době vybavena automatickým i klasickým měřením slunečního svitu, půdními teploměry pro měření teploty v hloubce 5 až 100 cm. Automaticky pomocí zařízeni Vaisala měří spodní základny oblačnosti systémem CT25K (zálohované měřičem RVO), charakteristiky větru měří zařízením WA (EAO1), tlak, teplota a vlhkost vzduchu je měřena leteckým barometrem PA50 (aneroid, klasické teploměry, vlhkoměr). Dále jsou měřeny všechny základní charakteristiky sněhové pokrývky a pro určení vodní hodnoty vrstvy sněhu je používán váhový sněhoměr.

Význam stanice nespočívá v pouhém faktu, že po mnoha letech vznikla z iniciativy příslušníků odboru hydrometeorologického zabezpečení a za velkého zájmu personálu stanice nová vojenská meteorologická stanice (mj. první vojenská horská stanice), ale v tom, že zaplňuje prázdné místo mezi stanicí Ústí nad Orlicí a Pecí pod Sněžkou, které jsou od sebe vzdáleny okolo 90 km. Vojenskému letectvu poskytuje nezastupitelné údaje zejména o spodní základně oblačnosti při letech nad horským terénem v blízkosti státní hranice s Polskem. S potěšením bylo její zřízení přijato ČHMÚ pro možnost získávat a zpracovávat synoptická a klimatologická data právě z lokality orlických hor.

René Tydlitát, MZ 2006/4, ročník 59, str. 125