You are here

Churáňov 16. – 18. září 2008

Klimatické změny – představy, skutečnost a důsledky

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2008

Ve dnech 16. až 18. září 2008 se konal na Churáňově na Šumavě v hotelu Olympia každoroční seminář České meteorologické společnosti s názvem Klimatické změny – představy, skutečnost a důsledky. V současnosti v mnoha pádech skloňované klimatické změny vnesly do dříve poklidné klimatologie nový náboj, přinesly pozornost široké veřejnosti a tato dříve spíše poněkud opomíjená věda se stala tématem politické scény, ocitla se ve střetu politických zájmů. Široká a velmi aktuální náplň semináře poskytla mnoho námětů k referátům a přilákala četné zájemce. Na semináři bylo přihlášeno 21 příspěvků, které odezněly ve třech přednáškových blocích, a na závěr proběhl diskuzní kulatý stůl.

Letošní seminář na Churáňově přivítal téměř 90 účastníků. Tradičně více než polovina byla z ČHMÚ, početné zastoupení měl Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Odbor hydrometeorologického zabezpečení – Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (dříve Povětrnostní ústředí) Armády ČR a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Dále zde byli přítomni účastníci z Národního lesnického centra – Lesnický výzkumný ústav, Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, Národního parku Šumava a České televize.

První blok přednášek byl věnován klimatickému modelování a to především ve střední Evropě, používaným metodám a přístupům při analýze výsledků scénářů klimatických modelů. Ve druhém bloku byla zastoupena klasická klimatologie a dále byl inspirován místem konání semináře v blízkosti profesionální stanice na Churáňově, historií pozorování a teplotními zvláštnostmi Šumavy. Třetí blok přednášek sdružoval referáty aplikací výsledků klimatického modelování na území Česka a Slovenska v praxi. Např. zde byly prezentovány nepříznivé dopady změny klimatu na pěstování a kvalitu chmelu na Žatecku a změny v růstu lesních porostů na Slovensku. Část referátů byla zaměřena na kvalitu a využití naměřených meteorologických dat v klimatických modelech. Na závěr připoutala velkou pozornost účastníků panelová diskuze na téma Klimatické změny a veřejnost.

Přítomná meteorologická obec se shodla na tom, že je třeba se více zapojit do veřejné diskuze o klimatických změnách, trpělivě tuto problematiku vysvětlovat a věnovat se vzdělávání veřejnosti o klimatu s důrazem na mladší generaci Seminář přinesl mnoho nových zajímavých poznatků jak z oblasti teorie klimatického modelování, tak z oblasti aplikací klimatických změn v praxi. Stal se výbornou příležitostí setkání odborníků z různých institucí, škol a výzkumu spřízněných meteorologickou problematikou.

Ve středu odpoledne byla v průběhu semináře uspořádána prohlídka profesionální meteorologické stanice na Churáňově a odtud účastníci pokračovali do oblasti teplotně extrémních lokalit na Horskou Kvildu a Jezerní Slať. Z počátku nevlídná, deštivá a mlhavá tvář Šumavy zůstávala stále zamračená, ale tentokrát již byla bez deště. Chladné počasí s velkým důrazem připomnělo přítomným meteorologům místní drsné klima. Sluncem zalitá Šumava se ukázala až poslední den a odměnila účastníky semináře na závěr dalekými výhledy na sluncem projasněnou krajinu jižních Čech.

Přednesené referáty:

 • Beranová, R.: Neurčitosti scénářů extrémních teplotních a srážkových jevů ve střední Evropě.
 • Dubrovský, M. – Trnka, M.: Scénáře změny klimatu pro agroklimatologické impaktové studie.
 • Halenka, T.: Současnost modelování klimatické změny – od globálních modelů IPCC po regionální modely s vysokým rozlišením.
 • Halenka, T.: Projekt CECILIA – vyhodnocení dopadů klimatické změny ve střední a východní Evropě.
 • Hanslian, D.: Klimatické trendy rychlosti větru: realita nebo fikce?
 • Hlásny, T.: Aktuálne poznatky v oblasti dopadov klimatických zmien na lesy a prínosy projektu Cecilia.
 • Holtanová, E.: Proč nejsou klimatické modely přesné a jak se s tím vypořádat.
 • Hostýnek, J. – Sklenář, K. – Stančíková, R.: Změny vybraných klimatologických prvků v západních Čechách.
 • Huth, R.: Statistický a dynamický downscaling – dva přístupy k tvorbě regionálních a lokálních scénářů klimatické změny.
 • Chládová, Z.: Analýza výstupů klimatických modelů nelineárními metodami.
 • Kalvová, J.: Projekce změny klimatu pro ČR.
 • Křivancová, S. – Vojvodík, A.: Teplotní zvláštnosti Šumavy.
 • Metelka, L.: Růst globální průměrné teploty a změny sluneční aktivity.
 • Možný, M. – Trnka, M. – Žalud, Z. – Dubrovský, M.: Dopady změny klimatu na české chmelařství.
 • Pavlík, J.: Informace o konferenci o změnách klimatu v Evropě.
 • Pop, L.: Využití reanalýz pro studium vývoje větrného klimatu.
 • Smělý, V.: Vliv změn sluneční činnosti a antropogenních vlivů na teplotní odchylky v teplém a chladném období roku.
 • Starostová, M.: Kolísání srážek na jihu Čech v teplém období.
 • Šálek, M.: Klimatické změny z pohledu meteorologa (diskusní příspěvek).
 • Štěpánek, P. – Farda, A. – Skalák, P.: Klimatické změny ve střední Evropě pro období 2020–2050 podle modelu ALADIN-Climate/CZ.
 • Vavruška, F.: Historie meteorologických měření na Šumavě (a jeho využití pro sledování kolísání klimatu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení semináře – T. Míková (Česká televize, Národní klimatický program ČR, T. Halenka, předseda České meteorologické společnosti, MFF UK, Katedra meteorologie a ochrany prostředí). Foto O. Šuvarinová.

Miloslava Starostová, MZ 2008/5, ročník 61, str. 158–159