You are here

Armáda ČR

Meteorologové a hydrologové Armády České republiky uspořádali mezinárodní konferenci

Dne 24. září 2013 se v Domě Armády ČR v Praze uskutečnilo slavnostní shromáždění a mezinárodní konference k významným výročím: 95. výročí vzniku Vojenské meteorologické služby, 60. výročí vzniku Hlavního leteckého povětrnostního ústředí a 60. výročí zahájení výuky meteorologie na Vojenské technické akademii v Brně.

Významné události se zúčastnili náměstkyně ministra obrany ČR paní Mgr. Lenka Melicharová-Ptáčková, náčelník generálního štábu Armády ČR generálporučík Petr Pavel, 1. ZN generálního štábu Armády ČR generálmajor Ing. Miroslav Žižka, Prorektor Univerzity obrany Brno plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D., ředitel VGHMÚř plk. gšt. Marek Vaněk. Mezi čestnými hosty nemohl chybět představitel civilní meteorologické a hydrologické služby, mající dlouhou společnou historii se službou vojenskou, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Ing. Václav Dvořák, Ph.D. Jednání byli přítomni také zahraniční partneři. Pozvání přijali vojenští hydrometeorologové z Polska, Německa a bývalý absolvent oboru meteorologie brněnské vojenské školy, dnes pracovník ambasády Vietnamu v Praze.

V úvodu konference náměstkyně ministra obrany a náčelník Generálního štábu AČR předali ocenění za dlouholetou práci ve prospěch hydrometeorologické služby.

Záslužné kříže ministra obrany ČR III. stupně převzali: plukovník ve výslužbě Jiří Huk a podplukovníci v. v. Stanislav Soušek, František Hudec a Pavel Kristl.

Náčelník generálního štábu ocenil pět bývalých armádních hydrometeorologů udělením Čestného odznaku Za zásluhy III. stupně a třem současným meteorologům, kteří mají za sebou působení v zahraničních misích, předal vyznamenání za Československou obec legionářskou Jaromír Mareček. Generálporučík Petr Pavel udělil pěti bývalým vojenským hydrometeorologům Čestné odznaky Za zásluhy III. stupně. Ocenění obdržel i člen redakční rady časopisu Meteorologické Zprávy Ing. František Hudec, CSc.

„Příslušníci Hydrometeorologické služby Armády České republiky jistě mohou z vlastní zkušenosti potvrdit rostoucí úlohu a význam fungujících partnerských mechanismů jak mezi členy NATO, tak v širokém mezinárodním měřítku,“ řekla v projevu náměstkyně ministra obrany Lenka Melicharová-Ptáčková a potvrdila mezinárodní prestiž českých hydrometeorologů.

Stejně se k práci odborníků této služby vyjádřil i generálporučík Petr Pavel když zdůraznil, že na výsledcích práce českých meteorologů je závislá celá řada vojenských činností. Podtrhl význam mezinárodní spolupráce českých armádních specialistů této služby a ocenil jejich dosavadní zkušenosti, které převádějí do praxe.

Náčelník Hydrometeorologické služby AČR podplukovník Jan Círek poté ve svém vystoupení zmínil důležité milníky historie služby. Připomněl fakt, že v blízké budoucnosti čeká jeho podřízené další reorganizace. Plánovaná nová organizační struktura, která se mimo jiné vrací k počátkům prvorepublikové služby, má přinést optimalizaci a zefektivní práce, kterou budou využívat nejen domácí vojenští letci.

Také další řečníci se zabývali dosavadním vývojem jubilující služby. Služby, o jejíž důležitosti se přesvědčily již řady generací. Ostatně znalost podmínek, které hydrometeorologové zjišťují, a jejich následné využití, dokáže šetřit síly i materiál a plně využít možnosti techniky při bojových operacích. Naopak nepříznivé hydrometeorologické podmínky, jako mlha, nízká oblačnost, sníh a náledí, mohou podstatně snížit rychlost bojových operací a přesunů. Důležité je také zjišťování rychlosti a směru šíření zamoření bojovými otravnými a radioaktivními látkami na bojišti, které závisí na směru a rychlosti větru.

František Babák, MZ 2013/5, ročník 66, str. 157–158