You are here

Jean-Francois Geleyn

JEAN-FRANCOIS GELEYN, odešla osobnost numerické předpovědi počasí

Dne 8. ledna 2015 po dlouhém boji se zákeřnou chorobou zemřel v Toulouse evropský meteorolog Jean-Francois Geleyn. Narodil se 22. ledna 1950 na severu Francie v blízkosti belgických hranic v městečku Cousolre. V roce 1971 se stal inženýrem na prestižní pařížské École Polytechnique a v roce 1973 inženýrem meteorologie na École Nationale de la Météorologie. Meteorologie provázela Jeana-Francoise celý jeho odborný život, který strávil ve službách Météo France v Paříži a od roku 1991 v Toulouse. Jako správný Evropan byl několikrát vyslán rozvíjet svoji vlastní odbornost a numerickou meteorologii i na jiná pracoviště. Tak byl v letech 1973–1975 výzkumníkem na univerzitě v německé Mohuči, v letech 1976–1982 v Evropském centru pro střednědobou předpověď (ECMWF) v britském Readingu a v letech 2003–2009 v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze, kde koordinoval mezinárodní aktivity spojené s projektem ALADIN.

Jeho evropanství bylo úzce svázáno s numerickou předpovědí počasí. Podílel se na více než šedesáti odborných publikacích a na většině z nich spolupracoval se zahraničními kolegy. Seznam publikací, který je součástí této informace obsahuje výběr jen těch nejvýznamnějších, obsažených v databázi Web of Science. Působil jako učitel, nejen na své alma mater, (École Nationale de la Météorologie), ale i na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na fakultě Matematické fyziky a astronomie Univerzity v belgickém Gentu. Úspěšně vychovával doktorandy na Université Paris, Université Paul Sabatier cle Toulouse. Universitatea din Bucuresti. Univerza v Ljubljani, Université Libre de Bruxelles, Univeriteit Gent, Univerzitě Komenského a Samozřejmě na pražské Univerzitě KarIově.

Je symbolické, že Jean-Francois Geleyn svým působením ovlivnil všech šest základních stavebních kamenů numerické předpovědi počasí v Evropě – ECMWF. UK Met-Office, COSMO, HIRLAM, RC LACE a ALADIN. Osm let byl ve vědecké radě ECMWF, šest let ve vědecké radě UK Met-Office, model COSMO dvanáct let používal radiační schéma Ritter-Geleyn (viz publikace z roku 1992 s neuvěřitelným počtem 300 citací), spolupráce Météo France s modelem HIRLAM a propojení HIRLAM s modelem ALADIN (HARMONIE) nese stopy jeho autorství, stejně jako propojení globálního modelu IFS/ARPEGE a ECMWF. Zcela neformálně byl pasován do pozice vědeckého konzultanta RC LACE a troufnu si odhadnout, že bez něj by se ALADIN nikdy neotevřel mezinárodní spolupráci tak široce a obousměrně, jak to dnes vidíme nejen u nás, ale i na Slovensku, v Maďarsku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Rakousku, v Rumunsku i jinde.

Jeho sedmiletý pobyt v ČHMÚ byl pro mnohé z nás obrovskou školou života. Nejen pro mladé meteorology, kteří často nestíhali sledovat tok jeho myšlenek a nápadů, a přesto se jeho tempu rádi přizpůsobovali. Ale i pro mně osobně. Jean-Francois hodně rychle pochopil, že se mu nepodaří předělat klimatologa na špičkového meteorologa. Ale měl dar vytáhnout dvě nejdůležitější věty z mnohastránkového strategického dokumentu připraveného k projednání na některém z vrcholných setkání projektu ALADIN. A pokud jsem tyto dvě věty pochopil, což se ne vždy stalo, mohl jsem „3D-Var Asimilaci modelových dat vhodně spojit s fyzikou modelu“ a obrátit diskusi tam, kam jsme potřebovali.

Jean-Francois Geleyn byl čestným členem České meteorologické společnosti a na návrh ředitele ČHMÚ se v roce 2011 stal nositelem Stříbrné medaile Evropské meteorologické společnosti.

Svou systematičností a neúnavným pracovním nasazením dokázal strhnout své okolí k výkonům, které budou bez něj jen těžko dosahovat. Jean-Francois Geleyn byl pro mnohé z nás kolega, učitel a kamarád, který dlouhodobě podporoval rozvoj české meteorologie, zvláště pak té numerické, za což mu patří náš dík, uznáni a úcta. Věřím, že jeho odkaz bude v naší meteorologii i nadále žít. Jean-Francois, adieu.

Přehled hlavní literatury je uveden v níže citované článku

Radim Tolasz, MZ 2015/1, ročník 68, str. 31–32