You are here

Nová budova Českého hydrometeorologického ústavu

Nová budova Českého hydrometeorologického ústavu

Postupně od roku 1988 začal ČHMÚ využívat nový objekt, který vznikl v letech 1984–1988 v areálu v Praze 4 - Komořanech. Objekt byl zkolaudován v roce 1989.

Generálním projektantem byl Hydroprojekt Praha, pro nějž v subdodávce vypracoval prováděcí projekt Krajský projektový ústav v Praze. První návrhy a architektonické studie vznikly již koncem osmdesátých let. Podílel se na nich z počátku ing. Arch. Drobný, v jeho práci pokračoval ing. Arch. Bartoš. Celkové uspořádání, usazení do terénu a dispozice objektů jsou ovlivněny použitým konstrukčním systémem KORD, jehož výrobcem je s. p. Rudné doly Jeseník.

Investorem stavby byl podnik Povodí Vltavy, zastoupený inženýrskou organizací Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha. Vyšším dodavatelem stavby bylo rovněž Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, s celou řadou subdodavatelů. Následný uživatel – ČHMÚ – obdržel budovu s veškerým příslušenství a inženýrskými sítěmi bezúplatným převodem.

Hlavní budova se skládá ze tří částí, spojených zděnými krčky, v nichž jsou umístěny vertikální komunikace. Střední část je čtyřpodlažní, obě krajní třípodlažní. K vytápění budovy a v budoucnu i dalších objektů v areálu ústavu byla postavena nová kotelna na zemní plyn.

Na výzdobě vstupní haly se podíleli akademický sochař J. Hvozdecký (tepaný tombakový reliéf), akademičtí sochaří manželé Hudečkovi (keramické reliéfy a interiérová kašna), akademický sochař Zb. Runczik (svítidla) a akademická malířka J. Handzelová (netkaná tapisérie).

V budově, která v sobě soustředila dříve rozptýlená pražská pracoviště ústavu, je umístěno jeho ředitelství, klimatologická a hydrologická pracoviště, úsek ochrany životního prostředí, správy sítí, OVTEI, pražská pobočka ústavu a řada dalších (ekonomický úsek, hospodářská správa aj.).

Foto D. Karlíková, interiér budovy, celkový pohled na novou budovu

Lubomír Coufal, MZ 1990/5, ročník 43, str. 158