You are here

Valná shromáždění ČMeS

Výbor ČMeS konaný dne 5. prosince 2017 v Praze

V souvislosti s rozhodnutím ukončit svoje působení ve vedení terminologické komise a následným odstoupením z této funkce, doc. Řezáčová rezignovala i na členství ve Výboru ČMeS a byla v souladu se Stanovami nahrazena RNDr. Pavlem Sedlákem, CSc.

Novým vedoucím terminologické komise a hlavním koordinátorem Meteorologického slovníku se stal RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.


 

XXI. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 13. září 2017 v hotelu Alfa Resort v Deštném v Orlických horách

Informace z Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2017/2, prosinec 2017

Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Členové Výboru: Ing. Patrik Lacina, doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Dr. Mgr. Gražyna Knozová, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D., Ing. Dušan Židek

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (předseda, pobočka Praha), Ing. Marcel Lesák (pobočka Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka Brno), Ing. Věra Šeděnková (pobočka Ostrava)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Pavel Sedlák, CSc. - místopředseda, Ing. Patrik Lacina, Mgr. Petr Skalák (členové)

Hradec Králové: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. - předseda, RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - místopředseda, Ing. Marcel Lesák (člen)

Brno: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. - předseda, Dr. Gražyna Knozová - mistopředseda, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. - tajemník

Ostrava: Ing. Dušan Židek - předseda, RNDr. Vladimíra Volná - místopředseda, Ing. Pavel Lipina - tajemník, Ing. Věra Šeděnková, Jaroslav Chalupa (členové)

Delegáti poboček do Výboru Společnosti:

Pobočka Praha: Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Ing. Patrik Lacina, doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (výbor), Mgr. Petr Skalák (hospodář), RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (náhradník), Ing. Jaroslav Jež (revizor)

Pobočka Hradec Králové: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph. D. (výbor), RNDr. Ladislav Metelka, Ph. D. (náhradník), Ing. Marcel Lesák (revizor)

Pobočka Brno: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Dr. Gražyna Knozová, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. (výbor), Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. (náhradník), RNDr. Ivana Záluská (revizor)

Pobočka Ostrava: Ing. Pavel Lipina, Ing. Dušan Židek (výbor), Mgr. Miroslav Řepka (náhradník), Ing. Věra Šeděnková (revizor)


 

XX. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 16. září 2014 v hotelu Fontána v Hrdoňově u Lipna

Informace z Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2014/2, prosinec 2014

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Členové Výboru: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Ing. Dušan Židek, Ing. Patrik Lacina, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D., RNDr. Michal Janouch, Ph.D.

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Marcel Lesák (pobočka Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka Brno), Ing. Věra Šeděnková (pobočka Ostrava)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha (volby výboru 6. 5. 2014): doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Pavel Sedlák, CSc. - místopředseda, RNDr. Vilibald Kakos, Ing. Patrik Lacina, Mgr. Petr Skalák

Brno (volby výboru 15. 9. 2014): Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. - předseda, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. - tajemník, RNDr. Miroslav Kolář, CSc.

Hradec Králové (volby výboru 15. 5. 2014): Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. - předseda, RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - místopředseda, RNDr. Michal Janouch - tajemník

Ostrava (volby výboru 26. 5. 2014): Ing. Dušan Židek - předseda, RNDr. Vladimíra Volná - místopředseda, Ing. Pavel Lipina - tajemník, Ing. Věra Šeděnková, Jaroslav Chalupa


 

XIX. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 20. září 2011 na Červenohorském sedle

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2011/2, prosinec 2011

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředsedové: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava)

Vědecký tajemník: RNDr. Milan Šálek

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Členové Výboru: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Miroslav Kolář, CSc., Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. (pobočka Brno),  RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Ing. Dušan Židek (pobočka Ostrava)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Marcel Lesák (pobočka Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka Brno), Ing. Věra Šeděnková (pobočka Ostrava)

Předseda pracovní skupiny historické: RNDr. Jan Munzar, CSc.

Předseda pracovní skupiny terminologické: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.


 

XVIII. Valné shromáždění ČMeS, konané v Praze v roce 2008

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2008/2, prosinec 2008

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno), RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava)

Vědecký tajemník: RNDr. Milan Šálek

Hospodář: Mgr. Petr Skalák


 

XVII. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 24. května 2005

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2005/1, červen 2005

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (pobočka Ostrava), RNDr. Milan Šálek (pobočka Brno), RNDr. Michal Janouch, Ph.D. (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., RNDr. Josef Keder, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno), Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava)

náhradníci: RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (pobočka Praha), Ing. Zdeněk Mrkvica (pobočka Hradec Králové), Ing. Dušan Židek (pobočka Ostrava)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Oto Bulíř (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar (pobočka Brno)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Vilibald Kakos - místopředseda, RNDr. Jan Macoun, Ph.D., Ing. Patrik Lacina, RNDr. Pavel Sedlák, CSc.

Brno: RNDr. Milan Šálek - předseda, Ing. František Hudec, CSc.,  RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Jan Munzar, CSc., Mgr. Petr Štěpánek

Hradec Králové: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - předseda, Ing. Zdeněk Mrkvica, RNDr. Michal Janouch, Ph.D., Ing. Otto Bulíř

Ostrava: RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. - předseda, Ing. Dušan Židek - místopředseda, Jaroslav Chalupa, Ing. Pavel Lipina, Ing. Věra Šeděnková


 

XVI. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 29. května 2002

Valné shromáždění schvaluje výměnu členských legitimací a bere na vědomí, že jejich výměna proběhne v II. pololetí 2002.

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2002/1, červen 2002

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Josef Štekl (pobočka Praha), RNDr. Milan Šálek (pobočka Brno), Ing. Zdeněk Mrkvica (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Eva Žižková, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Mgr. Michal Janouch, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno)

RNDr. Radan Huth, DrSc. (pobočka Praha), náhradník

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Oto Bulíř (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar (pobočka Brno)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Vilibald Kakos, Mgr. Jan Macoun, Ph.D., Ing. Patrik Lacina, RNDr. Pavel Sedlák, CSc.

Brno: Ing. František Hudec, CSc. - předseda, RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Karel Krška, CSc., RNDr. Jan Munzar, CSc., RNDr. Milan Šálek

Hradec Králové: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - předseda, Ing. Zdeněk Mrkvica, Mgr. Michal Janouch, Ph.D., RNDr. Karel Vaníček, CSc., Ing. František Chylík


 

XV. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 1. června 1999

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 1999/1, červen 1999

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Milan Šálek (pobočka Brno), Ing. Zdeněk Mrkvica (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Eva Žižková, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Josef Keder (pobočka Praha), RNDr. Ladislav Metelka, RNDr. Michal Janouch (pobočka Hradec Králové), RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Oto Bulíř (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar (pobočka Brno)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: Vilibald Kakos - předseda, Evžen Černý, Tomáš Halenka, František Gregar, Daniela Řezáčová

Brno: Karel Krška - předseda, Jan Munzar, Milan Šálek, František Hudec

Hradec Králové: Ladislav Metelka - předseda, František Chylík, Michal Janouch, Karel Vaníček, Zdeněk Mrkvica


 

XIV. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 28. května 1996

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 1996/2, listopad 1996

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno), RNDr. Karel Vaníček (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Eva Žižková, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Jan Strachota (pobočka Praha), RNDr. Ladislav Metelka, Ing. Otokar Školoud (pobočka Hradec Králové), RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež + členové z poboček Brno a Hradec Králové

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: Josef Štekl - předseda, Evžen Černý, Tomáš Halenka, Jan Macoun, Vilibald Kakos

Brno: Karel Krška - předseda, Miroslav Kolář, Jan Munzar, Milan Šálek, František Hudec

Hradec Králové: Karel Vaníček - předseda, Ladislav Metelka, František Chylík, Josef Čeněk, Otokar Školoud

 


 

XIII. Valné shromáždění ČMeS, konané v Praze dne 8. června 1993

Valné shromáždění se konalo na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze-Tróji. Přítomno bylo 32 členů a 3 hosté. Z usnesení vybíráme: byla schválena výše členských příspěvků ve výši 80,- Kč (studenti a důchodci 40,- Kč), byl schválen nový název Společnosti "Česká meteorologická společnost", zkratka ČMeS a byl zvolen nový výbor společnosti. Více informací informací je uvedeno ve Věstníku společnosti 1993/2, který vyšel v srpnu roku 1993 a byl poprvé počítačově zpracován.

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Vědecký tajemník: RNDr. Karel Dubec

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Karel Vaníček, CSc., RNDr. Ladislav Metelka (pobočka Hradec Králové), RNDr. Karel Krška, CSc., RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)


 

Mimořádné (XII.) Valné shromáždění ČSMS při ČSAV

Dne 25. února 1992 proběhlo mimořádné Valné shromáždění ČSMS při ČSAV. Důvodem jeho svolání byla ekonomická situace ČSMS jako součásti vědeckých společností při ČSAV, pro jejíž řešení je nezbytné zvýšit členské příspěvky. Podle stanov však toto zvýšení musí být schváleno Valným shromážděním.

Valné shromáždění schvaluje zvýšení členských příspěvků na 50 Kčs ročně pro ekonomicky činné členy ČSMS. Studenti a důchodci budou platit polovinu.

Jan Bednář, Věstník ČSMS 1992/1, březen 1992


 

XI. Valné shromáždění ČMeS, konané v Praze dne 3. května 1990

Na programu jednání bylo 9 bodů programu. Mimo jiné volba nového výboru společnosti a souhlas se zřízením pobočky České Budějovice. Ke dni 30.4.1990 má ČSMS 287 řádných členů a 5 čestných členů (již započten Karel Pejml). Průběh jednání a usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČSMS č. 7, září 1990.

Nový Výbor ČSMS:

Předseda: doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. (pobočka Praha)

I. Místopředseda RNDr. Jaroslav Pícha (pobočka Hradec Králové)

Místopředseda RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)

Vědecký tajemník: RNDr. Jan Bednář, CSc. (pobočka Praha)

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc. (pobočka Praha)

Členové Výboru: RNDr. Milan Koldovský, RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Ladislav Metelka, RNDr. Karel Vaníček, CSc. (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar, CSc. (pobočka Brno)

Revizní komise: Ing. Karel Vašíček (pobočka Praha), RNDr. Miloslav Hradil (pobočka Brno), Ing. Jiří Jakubský (pobočka Hradec Králové)

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 7, září 1990


 

Mimořádné (X.) Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV dne 30. ledna 1990

Mimořádné valné shromáždění ČSMS bylo svoláno z popudu Pražské pobočky ČSMS s cílem revidovat neplatné popř. zastaralé části stanov ČSMS. byly zrušeny články poplatné dřívějšímu totalitnímu režimu. Nové stanovy rovněž zvyšují pravomoci poboček (např. rozhodovat o záležitostech členství a přímo volit své zástupce do Hlavního výboru. Návrh zásad těchto změn byl rozslán všem členům spolu s pozvánkou. Nové stanovy byly řádně registrovány Federálním ministerstvem vnitra i Ministerstvem vnitra České republiky.

Při zahájení mimořádného valného shromáždění bylo podle prezenční listiny přítomno 68 členů ČSMS.

Shromáždění bylo seznámeno s návrhem Dr. Koldovského, aby se ČSMS stala kolektivním členem mezinárodní nevládní organizace EURASAP. (návrh byl shromážděním schválen)

Hlavní výbor předložil shromáždění návrh, aby byl čestným členem ČSMS zvolen Karel Pejm. Návrh byl jednomyslně přijat.

Dr. Novotný předložil shromáždění návrh, aby se ČSMS stala členem hnutí Zelený kruh (Dr. Novotný byl pověřen navázáním kontaktu s hnutím zelený kruh).

Více informací je uvedeno v Informačním věstníku ČSMS číslo 6, který vyšel v únoru 1990.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS, únor 1990


 

IX. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Valné shromáždění se konalo dne 16. května 1984 ve Společenském domě Mars v Praze 10. Valné shromáždění zahájil ve 14.15 hodin místopředseda ČSMS RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc., který řídil zasedání až do zvolení nového výboru.

Valné shromáždění uctilo památku členů ČSMS, kteří během uplnulého funkčního období zemřeli, včetně tří zahraničních čestných členů prof. Parczewski a prof. Orlicz (PLR) a prof. Krastanov (BLR).

K 1. lednu 1984 měla ČSMS 234 řádných členů a 7 čestných členů.

Věstník ČSMS byl pravidelně vydáván dvakrát ročně.

Složení Hlavního výboru Československé meteorologické společnosti při ČSAV pro funkční období 1984–1986:

Předseda:              RNDr. Bořivoj Sobíšek, CSc. (ČHMÚ Praha)

I. místopředseda     RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. (ÚFA ČSAV)

II. místopředseda    doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc. (Hydrometeorologický ústav Bratislava)

vědecký tajemník    RNDr. Jan Bednář, CSc. (MFF UK)

hospodář                RNDr. Bedřich Böhm, CSc. (ČHMÚ)

Členové                  Ing. Václav Richter (ČHMÚ)

                             RNDr. Ján Lukáč, CSc. (Geofyzikální ústav SAV)

                             Miroslav Zeman, prom. fyzik (Ministerstvo národní obrany)

                            doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. (MFF UK Praha)

                             RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Miroslav Kolář (Katedra geografie Univerzity J. E. Purkyně Brno)

                             RNDr. Ing. Jiří Konicar (Závody všeobecného strojírenství Brno)

                             Lubomír Hodan, prom. fyzik (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Jan Munzar, CSc. (Geografický ústav ČSAV Brno)

Revizoři                 Natalia Slabá, prom. geografka (ČHMÚ)

                             Ing. František Gregar (Hydrometeorologická služba ČSLA)

                             Helena Vondráčková, prom. fyzik, CSc. (ČHMÚ)

 

Pobočka Praha (výroční schůze 28. února 1984)

Předseda            doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc.

Místopředseda     RNDr. Zdeněk Korejs

Tajemník             RNDr. Miroslav Škoda, CSc.

Přednáškový ref.  Ing. Karel Vašíček

                          RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

                          RNDr. Josef Štekl, CSc.

Pobočka Brno (výroční schůze 7. února 1984)

Předseda                RNDr. Miroslav Kolář

Místopředseda         RNDr. Zdeněk Táborský

Tejemník                 RNDr. Ing. Jiří Konicar

Přednáškový ref.      RNDr. Pavel Prošek, CSc.

                               RNDr. Zdeněk Smolik, CSc.

Jan Bednář, Věstník ČSMS, červen 1984


 

VIII. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Valné shromáždění se konalo dne 28. května 1981 ve Společenském domě Mars v Praze 10. Valné shromáždění zahájil ve 14.15 hodin místopředseda ČSMS doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc., který řídil celé zasedání.

Ze Zprávy o činnosti Společnosti za období 1978–1980 výplývá že k 1. lednu 1978 měla společnost 191 řádných a 11 čestných členů. Stav členů k 31. březnu 1981 byl následující: 208 řádných členů a 10 členů čestných.

Složení Hlavního výboru Československé meteorologické společnosti při ČSAV pro funkční období 1981–1983:

Předseda:              RNDr. Bořivoj Sobíšek, CSc. (ČHMÚ Praha)

I. místopředseda     RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. (ÚFA ČSAV)

II. místopředseda    doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc. (Hydrometeorologický ústav Bratislava)

vědecký tajemník    RNDr. Jan Bednář (MFF UK)

hospodář                RNDr. Bedřich Böhm, CSc. (ČHMÚ)

Členové                  Ing. Václav Richter (ČHMÚ)

                             Miroslav Zeman, prom. fyzik (Ministerstvo národní obrany)

                             RNDr. Ján Lukáč, CSc. (Geofyzikální ústav SAV)

Náhradníci              doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. (MFF UK Praha)

                             RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Ing. Jiří Konicar (Vládní koordinační komise úpravy vodohospodářských poměrů na jižní Moravě

                             RNDr. Miroslav Kolář (Katedra geografie Univerzity J. E. Purkyně Brno)

                             Lubomír Hodan, prom. fyzik (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Jan Munzar, CSc. (Geografický ústav ČSAV Brno)

Revizoři                  RNDr. Emilie Trefná

                             Natalia Slabá, prom. geografka (ČHMÚ)

                             Ing. František Gregar (Hydrometeorologická služba ČSLA)

 

Pobočka Praha (výroční schůze 3. března 1981)

Předseda       RNDr. František Rein, CSc. (od 21. dubna 1981 po náhlém úmrtí dr. Reina doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc.)

Členové         RNDr. Miroslav Škoda, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc., RNDr. Zdeněk Korejs,

                    Ing. Antonín Bukva, CSc., RNDr. Helena Vondráčková

Pobočka Brno (výroční schůze 20. ledna 1981)

Předseda                RNDr. Ing. Jiří Konicar

Místopředseda         RNDr. Zdeněk Táborský

Tejemník                 RNDr. Miroslav Kolář

Přednáškový ref.      RNDr. Jan Munzar, CSc.

Hospodář                 Ing. Jaroslav Rožnovský

Jan Bednář, Věstník ČSMS, Praha, červen 1981


 

VI. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti

Dne 15. 4. 1975 se konalo v Praze VI. valné shromáž­dění Československé meteorologické společnosti při Čes­koslovenské akademii věd.

Valné shromáždění CSMS se připojilo k letošním celo­státním oslavám 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Zhodnotilo význam slavných událostí před 30 léty pro československou meteorologii, pro její holou existenci i pro netušené možnosti jejího rozvoje v naší socialistické společnosti. Připomnělo obnovení čin­nosti vysokých škol, zřízení Československé akademie věd i Slovenské akademie věd a ustavení Československé me­teorologické společnosti i Slovenské meteorologické spo­lečnosti. Valné shromáždění tak připomnělo, že tyto úspě­chy nás zavazují plně využívat daných možností a všech tvůrčích sil ve prospěch vědy a společnosti.

V dalším jednání pak Valné shromáždění zhodnotilo činnost ČSMS i jejich poboček a komisí za poslední tříleté funkční období; zvláště ocenilo její osvětovou, přednáš­kovou a propagandistickou činnost. Po schválení zpráv o činnosti a hospodaření i revizních zpráv byl zvolen na další tříleté období Hlavní výbor CSMS v tomto složení:

RNDr. Antonín Vesecký — předseda,

doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, CSc. — I. místopředseda,

RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. — II. místopředseda,

RNDr. Václav Jírovský — vědecký tajemník,

RNDr. Emilie Trefná — hospodářka.

Jako další členové výboru byli zvoleni RNDr. František Rein, CSc, RNDr. Zdeněk Táborský, RNDr. Ján Lukáč, CSc, pplk. Miroslav Zeman, prom. fyz.,

za ná­hradníky byli zvoleni RNDr. František Pechala, CSc, ing. Jiří Konicar, Silvestr Slabý, prom. geogr., pplk. Ing. Alois Tichý a Karel Pejml,

za revizory RNDr. Václav Hlaváč, CSc. a RNDr. Antonín Papež, CSc.

Závěrem vo­leb bylo pak za zásluhy o práci v meteorologii uděleno čest­né členství ČSMS RNDr. Václavu Hlaváčovi, CSc, RNDr. Štefanu Petrovičovi a RNDr. Antonínu Veseckému a schválen návrh na udělení čestného členství ČSMS meteorologovi SSSR akademiku F. F. Davitajovi.

Na závěr přijalo VI. valné shromáždění ČSMS usnesení, jímž schvaluje přednesené zprávy o činnosti a hospodaření a ukládá: rozvíjet činnost ČSMS ve všech směrech, zejmé­na rozvíjet spolupráci se Slovenskou meteorologickou spo­lečností, podporovat práci poboček pokračovat v práci historické a terminologické komise na základě tříletých plánů, podporovat přednáškovou a popularizační činnost a spolupracovat s ČSVTS a společnostmi při ČSAV.

Adresa ČSMS zůstává stejná jako doposud, tj. Hydro­meteorologický ústav, 151 29 Praha 5 — Smíchov, Holeč­kova 8. Funkci sekretariátu vykonává nyní s. B. Kodadová.

Antonín Vesecký, MZ 1975/4, ročník 28, str. 128


 

II. Valné shromážděni Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Dne 19. ledna 1962 se sešlo v 16 hod. 30 min. v budově matematicko-fyzikální fakulty KU valné shromáždění Českosloven­ské meteorologické společnosti. Prof. M. Konček, člen koresp. SAV a první předseda ČSMS, přivítal 69 přítomných členů spo­lečnosti, seznámil je s programem valného shromáždění a zahájil vlastní jednání přečtením zprávy odstupujícího výboru. Ve zprávě zhodnotil klady, jimiž se vyznačovalo první období budo­vání společnosti, široký nábor členů společnosti a zakládání regionálních i zájmových skupin. V současné době má společ­nost 301 registrovaných členů. Po uvedené činnosti regionál­ních skupin v Bratislavě a v Brně se zabýval předseda prací zájmových skupin, jako bioklimatologické skupiny a komise pro českou a slovenskou terminologii. Zejména bioklimatologická skupina vyvíjela velkou činnost a dosáhla pozoruhodných úspěchů jak při organizovaném sdružení velkého počtu odbor­níků z řad bioklimatologů, zemědělských odborníků, lékařů a lázeňských meteorologů, tak i v úspěšných diskuzích o problé­mech řešených na různých pracovištích. V závěru uvedl prof. M. Konček i některé nedostatky v činnosti společnosti a shrnul z nich vyplývající doporučení pro činnost nového hlavního výboru. Po zprávě revizní komise o hospodaření společnosti finančními prostředky seznámil prof. Bobek přítomné s bohatou činností bioklimatologické skupiny. Živá diskuze se zaměřila hlavně na popularizaci meteorologie.

První část valného shro­máždění uzavřela volba tříčlenné komise pro přípravu voleb členů ústředního výboru společnosti a udělení absolutoria odstu­pujícímu výboru. Při hlasování byl 67 hlasy (2 členové se zdrželi hlasování) zvolen ústřední výbor ČSMS v čele s předsedou prof. A. Gregorem, místopředsedy prof. M. Končekem a řed. J. Zítkem, s vědeckým tajemníkem dr. J. Podzimkem a hospodá­řem inž. dr. P. Hrubešem.

Prof. Gregor jako nově zvolený před­seda poděkoval členům starého výboru za jejich práci a nastínil program činnosti společnosti. Z námětů uvádíme: Dobudování organizace společnosti ustavením regionální skupiny v Praze s pobočkami v Plzni a v Hradci Králové. Zlepšení práce termi­nologické komise a zajištění vydání meteorologického slovníku. Účinnější propagace meteorologie tiskem, rozhlasem a telelevizí. Příprava celostátní meteorologické konference a meteorologické výstavy v r. 1964. Doporučuje se uvažovat o vhodně zaměře­ných soutěžích na nejlepší meteorologický snímek a nejvhodnější odborný článek. Po obsáhlé diskuzi k návrhu programu a uza­vření oficiálního jednání přednesl dr. Z. Gregor velice zajíma­vou přednášku o chodu srážek a o bouřkové činnosti v Quinei, dokumentující pronikání československé meteorologie daleko za hranice našeho státu. Promítnutím barevného meteorologického filmu, vyznamenaného na soutěži populárně vědeckých filmů v Itálii, jehož spoluautorem byl prom. fyz. Kopáček, bylo II. valné shromáždění ČSMS důstojně uzavřeno. Ukázalo, že usta­vením ČSMS byla dána po právu našim meteorologům možnost odborně se vyžít a že i při skrovných časových možnostech se celá řada členů obětavě zúčastnila budování společnosti i odborné práce v jednotlivých skupinách.

J. Podzimek, MZ 1962/3-4, ročník 15, str. 111


 

Ustavující (I.) Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti

Dne 17. prosince 1958 zasedalo v budově Československé akademie věd v Praze ustavující valné shromáždění Československé meteorologické společnosti. K založení Československé meteorologické společnosti, jako nového celostátního orgánu československé meteorologie, došlo po úspěšném projednání návrhu, podaného souběžně Komisí pro meteorologii a klimatologii při matematicko-fysikální sekci a Komisí pro bioklimatologii při biologické sekci Československé akademie věd. Návrh byl schválen presidiem Československé akademie věd a organizační řád ministerstvem vnitra.

První valné shromáždění zvolilo ústřední výbor společnosti. Prvním předsedou se stal člen korespondent Slovenské akademie věd profesor RNDr. Mikuláš Konček, doktor fysikálně-matematických věd v Bratislavě.

Založením společnosti dne 17. prosince 1958 se splnilo přání zvěčnělého profesora Dr. St. Hanzlíka, který připisoval společnosti významnou funkci jak v činnosti vnitřní, tak i vnější, jak to nastínil na II. celostátní meteorologické konferenci v Bratislavě v r. 1953.

Vskutku, rozvine-li společnost svoji činnost v intencích Hanzlíkových a v podobné náplní, jakou pěstují ostatní meteorologické společnosti evropské a zámořské, stane se důležitým kulturním činitelem, který přispěje v budovatelských a propagačních úkolech.

Členské přihlášky přijímá vědecký tajemník společnosti kandidát fysikálně-matematických věd RNDr. Fr. Rein, adresa: Klimatologické oddělení geofyzikálního ústavu ČSAV, Grégrova 1, Praha 12. Členský příspěvek činí 10 Kčs ročně a zápisné 5 Kč jednou provždy.

Dr. A. Gregor, MZ 1959/1, ročník 12, str. 26–27