You are here

Valná shromáždění ČMeS

XXII. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 21. září 2021 v hotelu Union v Lounech

V termínu 21. až 23. září 2021 se konala odložená výroční konference ČMeS v Lounech, která se měla konat před rokem na stejném místě. Podrobnější informace budou uvedeny ve Věstníku č. 2 za rok 2021. Informace o nově zvoleném výboru společnosti:

Výbor ČMeS:

Předseda: RNDr. Taťána Míková

Místopředseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.

Hospodář: RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.

Členové Výboru:  Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Barbora Kněžínková (pobočka Brno), Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D., Mgr. Olga Halásová (pobočka Hradec Králové), doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., RNDr. Taťána Míková, RNDr. Míloslav Müller, Ph.D., RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. (pobočka Praha), Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, RNDr. Vladimíra Volná, Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava).

Revizní komise:  RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Mgr. Jáchym Brzezina (pobočka Brno), Mgr. Miroslav Řepka (pobočka Ostrava).

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., místopředseda: RNDr. Pavel Sedlák, CSc., tajemník:  Mgr. Stanislav Racko

náhradník: Mgr. Stanislav Racko, zástupce do revizní komise: Ing. Jaromír Jež (před konáním výroční konference ČMeS oznámil předsedovi pobočky Praha svou rezignaci na funkci revizora a předsedy revizní komise, pobočka Praha deleguje nového zástupce do revizní komise).

Hradec Králové: předseda: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D., místopředseda: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., tajemník: Mgr. Olga Halásová

náhradník a zástupce do revizní komise: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.

Brno: předseda: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., místopředseda: Dr. Gražyna Knozová, tajemník: Mgr. Barbora Kněžínková

náhradník: Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.,

zástupce do revizní komise: Mgr. Jáchym Brzezina

Ostrava: předseda: Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, místopředseda: RNDr. Vladimíra Volná, tajemník: Ing. Pavel Lipina, členové: Mgr. Alena Kamínková, Jaroslav Chalupa

náhradník a zástupce do revizní komise: Mgr. Miroslav Řepka

Delegáti poboček do Výboru Společnosti:

Pobočka Praha: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., RNDr. Taťána Míková, RNDr. Míloslav Müller, Ph.D.

Pobočka Hradec Králové: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D., Mgr. Olga Halásová

Pobočka Brno: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Barbora Kněžínková

Pobočka Ostrava: Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, RNDr. Vladimíra Volná, Ing. Pavel Lipina

-pl 9.10.2021-


 

Výbor ČMeS konaný dne 5. prosince 2017 v Praze

V souvislosti s rozhodnutím ukončit svoje působení ve vedení terminologické komise a následným odstoupením z této funkce, doc. Řezáčová rezignovala i na členství ve Výboru ČMeS a byla v souladu se Stanovami nahrazena RNDr. Pavlem Sedlákem, CSc.

Novým vedoucím terminologické komise a hlavním koordinátorem Meteorologického slovníku se stal RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.


 

XXI. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 13. září 2017 v hotelu Alfa Resort v Deštném v Orlických horách

Informace z Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2017/2, prosinec 2017

Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Členové Výboru: Ing. Patrik Lacina, doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Dr. Mgr. Gražyna Knozová, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D., Ing. Dušan Židek

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (předseda, pobočka Praha), Ing. Marcel Lesák (pobočka Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka Brno), Ing. Věra Šeděnková (pobočka Ostrava)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Pavel Sedlák, CSc. - místopředseda, Ing. Patrik Lacina, Mgr. Petr Skalák (členové)

Hradec Králové: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. - předseda, RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - místopředseda, Ing. Marcel Lesák (člen)

Brno: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. - předseda, Dr. Gražyna Knozová - mistopředseda, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. - tajemník

Ostrava: Ing. Dušan Židek - předseda, RNDr. Vladimíra Volná - místopředseda, Ing. Pavel Lipina - tajemník, Ing. Věra Šeděnková, Jaroslav Chalupa (členové)

Delegáti poboček do Výboru Společnosti:

Pobočka Praha: Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Ing. Patrik Lacina, doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (výbor), Mgr. Petr Skalák (hospodář), RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (náhradník), Ing. Jaroslav Jež (revizor)

Pobočka Hradec Králové: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph. D. (výbor), RNDr. Ladislav Metelka, Ph. D. (náhradník), Ing. Marcel Lesák (revizor)

Pobočka Brno: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Dr. Gražyna Knozová, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. (výbor), Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. (náhradník), RNDr. Ivana Záluská (revizor)

Pobočka Ostrava: Ing. Pavel Lipina, Ing. Dušan Židek (výbor), Mgr. Miroslav Řepka (náhradník), Ing. Věra Šeděnková (revizor)


 

XX. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 16. září 2014 v hotelu Fontána v Hrdoňově u Lipna

Informace z Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2014/2, prosinec 2014

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Členové Výboru: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Ing. Dušan Židek, Ing. Patrik Lacina, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D., RNDr. Michal Janouch, Ph.D.

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Marcel Lesák (pobočka Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka Brno), Ing. Věra Šeděnková (pobočka Ostrava)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha (volby výboru 6. 5. 2014): doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Pavel Sedlák, CSc. - místopředseda, RNDr. Vilibald Kakos, Ing. Patrik Lacina, Mgr. Petr Skalák

Brno (volby výboru 15. 9. 2014): Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. - předseda, Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. - tajemník, RNDr. Miroslav Kolář, CSc.

Hradec Králové (volby výboru 15. 5. 2014): Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. - předseda, RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - místopředseda, RNDr. Michal Janouch - tajemník

Ostrava (volby výboru 26. 5. 2014): Ing. Dušan Židek - předseda, RNDr. Vladimíra Volná - místopředseda, Ing. Pavel Lipina - tajemník, Ing. Věra Šeděnková, Jaroslav Chalupa


 

XIX. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 20. září 2011 na Červenohorském sedle

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2011/2, prosinec 2011

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředsedové: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava)

Vědecký tajemník: RNDr. Milan Šálek

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Členové Výboru: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Miroslav Kolář, CSc., Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. (pobočka Brno),  RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Ing. Dušan Židek (pobočka Ostrava)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Marcel Lesák (pobočka Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka Brno), Ing. Věra Šeděnková (pobočka Ostrava)

Předseda pracovní skupiny historické: RNDr. Jan Munzar, CSc.

Předseda pracovní skupiny terminologické: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.


 

XVIII. Valné shromáždění ČMeS, konané v Praze v roce 2008

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2008/2, prosinec 2008

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno), RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava)

Vědecký tajemník: RNDr. Milan Šálek

Hospodář: Mgr. Petr Skalák


 

Mimořádné (IV.) Valné shromáždění ČMeS konané dne 12.9.2006 na Labské boudě

Na mimořádném (IV.) Valném shromáždění ČMeS konané dne 12.9.2006 na Labské boudě byly schváleny předložené změny stanov Společnosti, jejichž cílem bylo zjednodušení zakládaní poboček, odstranit zbytečný pragocentrismus při volbě vědeckého tajemníka, zvýšit komunikaci mezi Výborem a Společností a i ve Společnosti samotné jednou ročně pořádat Valná shromáždění nejlépe u příležitosti každoročních seminářů.

Jan Bednář, Informační věstník ČMeS č. 1-2, listopad 2006


 

XVII. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 24. května 2005

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2005/1, červen 2005

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (pobočka Ostrava), RNDr. Milan Šálek (pobočka Brno), RNDr. Michal Janouch, Ph.D. (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., RNDr. Josef Keder, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno), Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava)

náhradníci: RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (pobočka Praha), Ing. Zdeněk Mrkvica (pobočka Hradec Králové), Ing. Dušan Židek (pobočka Ostrava)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Oto Bulíř (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar (pobočka Brno)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Vilibald Kakos - místopředseda, RNDr. Jan Macoun, Ph.D., Ing. Patrik Lacina, RNDr. Pavel Sedlák, CSc.

Brno: RNDr. Milan Šálek - předseda, Ing. František Hudec, CSc.,  RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Jan Munzar, CSc., Mgr. Petr Štěpánek

Hradec Králové: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - předseda, Ing. Zdeněk Mrkvica, RNDr. Michal Janouch, Ph.D., Ing. Otto Bulíř

Ostrava: RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. - předseda, Ing. Dušan Židek - místopředseda, Jaroslav Chalupa, Ing. Pavel Lipina, Ing. Věra Šeděnková


 

XVI. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 29. května 2002

Valné shromáždění schvaluje výměnu členských legitimací a bere na vědomí, že jejich výměna proběhne v II. pololetí 2002.

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2002/1, červen 2002

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Josef Štekl (pobočka Praha), RNDr. Milan Šálek (pobočka Brno), Ing. Zdeněk Mrkvica (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Eva Žižková, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Mgr. Michal Janouch, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno)

RNDr. Radan Huth, DrSc. (pobočka Praha), náhradník

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Oto Bulíř (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar (pobočka Brno)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: RNDr. Tomáš Halenka, CSc. - předseda, RNDr. Vilibald Kakos, Mgr. Jan Macoun, Ph.D., Ing. Patrik Lacina, RNDr. Pavel Sedlák, CSc.

Brno: Ing. František Hudec, CSc. - předseda, RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Karel Krška, CSc., RNDr. Jan Munzar, CSc., RNDr. Milan Šálek

Hradec Králové: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - předseda, Ing. Zdeněk Mrkvica, Mgr. Michal Janouch, Ph.D., RNDr. Karel Vaníček, CSc., Ing. František Chylík


 

XV. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 1. června 1999

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 1999/1, červen 1999

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Milan Šálek (pobočka Brno), Ing. Zdeněk Mrkvica (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Eva Žižková, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Josef Keder (pobočka Praha), RNDr. Ladislav Metelka, RNDr. Michal Janouch (pobočka Hradec Králové), RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), Ing. Oto Bulíř (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar (pobočka Brno)

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: Vilibald Kakos - předseda, Evžen Černý, Tomáš Halenka, František Gregar, Daniela Řezáčová

Brno: Karel Krška - předseda, Jan Munzar, Milan Šálek, František Hudec

Hradec Králové: Ladislav Metelka - předseda, František Chylík, Michal Janouch, Karel Vaníček, Zdeněk Mrkvica


 

XIV. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 28. května 1996

Usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 1996/2, listopad 1996

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Místopředsedové: RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka Brno), RNDr. Karel Vaníček (pobočka Hradec Králové)

Vědecký tajemník: RNDr. Eva Žižková, CSc.

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Jan Strachota (pobočka Praha), RNDr. Ladislav Metelka, Ing. Otokar Školoud (pobočka Hradec Králové), RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež + členové z poboček Brno a Hradec Králové

Složení výborů poboček ČMeS:

Praha: Josef Štekl - předseda, Evžen Černý, Tomáš Halenka, Jan Macoun, Vilibald Kakos

Brno: Karel Krška - předseda, Miroslav Kolář, Jan Munzar, Milan Šálek, František Hudec

Hradec Králové: Karel Vaníček - předseda, Ladislav Metelka, František Chylík, Josef Čeněk, Otokar Školoud

Historická skupina: RNDr. Jan Munzar, CSc.

Terminologická skupina: RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc.

Po několikaleté přestávce udělila ČMeS čestné uznání. Při příležitosti Valného shromáždění bylo čestné uznání (grafický list) předáno za celoživotní záslužnou vědeckou činnost v oboru meteorologie a za dlouholetou činnost ve Výboru ČMeS doc. RNDr. Jaroslavu Kopáčkovi, CSc.

Jan Bednář, Informační věstník ČMeS č. 60, 2/1996, listopad 1996


 

XIII. Valné shromáždění ČMeS, konané v Praze dne 8. června 1993

Valné shromáždění se konalo na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze-Tróji. Přítomno bylo 32 členů a 3 hosté. Z usnesení vybíráme: byla schválena výše členských příspěvků ve výši 80,- Kč (studenti a důchodci 40,- Kč), byl schválen nový název Společnosti "Česká meteorologická společnost", zkratka ČMeS a byl zvolen nový výbor společnosti. Více informací informací je uvedeno ve Věstníku společnosti 1993/2, který vyšel v srpnu roku 1993 a byl poprvé počítačově zpracován.

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Jan Bednář, CSc.

Vědecký tajemník: RNDr. Karel Dubec

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

Členové Výboru: RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Karel Vaníček, CSc., RNDr. Ladislav Metelka (pobočka Hradec Králové), RNDr. Karel Krška, CSc., RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)


 

Výroční schůze pražské pobočky, která se konala 1.12.1992 zvolila nový výbor ve složení:

předseda: Josef Štekl, členové: Evžen Černý, Tomáš Halenka, Milan Koldovský, Karel Vašíček. Delegáti do hlavního výboru: Jan Bednář, Miroslav Škoda, Josef Štekl, Karel Dubec, Helena Vondráčková, Karel Vašíček

Výroční schůze pobočky Hradec Králové zvolila nový výbor:

předseda: Karel Vaníček, Otokar Školoud, František Chylík, Vasil Strachota, Ladislav Metelka. Do hlavního výboru byli zvolení Karel Vaníček, Ladislav Metelka, Josef Šlezinger.

Jan Bednář, Informační věstník ČMeS č. 53, únor 1993


 

Mimořádné (III.) Valné shromáždění ČSMS při ČSAV

Dne 25. února 1992 proběhlo mimořádné Valné shromáždění ČSMS při ČSAV. Důvodem jeho svolání byla ekonomická situace ČSMS jako součásti vědeckých společností při ČSAV, pro jejíž řešení je nezbytné zvýšit členské příspěvky. Podle stanov však toto zvýšení musí být schváleno Valným shromážděním.

Valné shromáždění schvaluje zvýšení členských příspěvků na 50 Kčs ročně pro ekonomicky činné členy ČSMS. Studenti a důchodci budou platit polovinu.

Valné shromáždění udělilo na návrh hradecké pobočky čestné členství v ČSMS RNDr. Jaroslavu Píchovi a dále na návrh pražské pobočky ČSMS čestné členství prof. Richardu S. Scorerovi z Velké Británie.

Jan Bednář, Věstník ČSMS 1992/1, březen 1992


 

XI. Valné shromáždění ČMeS, konané v Praze dne 3. května 1990

Na programu jednání bylo 9 bodů programu. Mimo jiné volba nového výboru společnosti a souhlas se zřízením pobočky České Budějovice. Ke dni 30.4.1990 má ČSMS 287 řádných členů a 5 čestných členů (již započten Karel Pejml). Valného shromáždění se účastnilo 42 členů. Průběh jednání a usnesení Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČSMS č. 7, září 1990.

Nový Výbor ČSMS:

Předseda: doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. (pobočka Praha)

I. Místopředseda RNDr. Jaroslav Pícha (pobočka Hradec Králové)

Místopředseda RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (pobočka Brno)

Vědecký tajemník: RNDr. Jan Bednář, CSc. (pobočka Praha)

Hospodář: RNDr. Helena Vondráčková, CSc. (pobočka Praha)

Členové Výboru: RNDr. Milan Koldovský, RNDr. Josef Štekl, CSc., RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (pobočka Praha), RNDr. Ladislav Metelka, RNDr. Karel Vaníček, CSc. (pobočka Hradec Králové), RNDr. Jan Munzar, CSc. (pobočka Brno)

Revizní komise: Ing. Karel Vašíček (pobočka Praha), RNDr. Miloslav Hradil (pobočka Brno), Ing. Jiří Jakubský (pobočka Hradec Králové)

Pod patronací Hradecké pobočky byla zorganizována putovní výstava družicových meteorologických snímků, kterou dosud navštívilo 30 000 zájemců.

 

Složení HV Slovenské meteorologické společnosti:

předseda: RNDr. Ivan Panenka, vědecký tajemník: RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., hospodářka: doc. RNDr. Eva Hrouzková, CSc., členové výboru: doc. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc., RNDr. Albín Otruba, CSc., Ing. Ladislav Kamenský, RNDr. Pavel Šťastný, CSc., revizní komise: RNDr. Dagmar Krišková, RNDr. Marián Ostrožlík, CSc.

Výbor pobočky SMS Bratislava:

předseda: RNDr. Albín Otruba, CSc., místopředseda: RNDr. Karel Krška, tajemník: RNDr. Milan Lapin, CSc., člen: RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., doc. RNDr. Eva Hrouzková, CSc.

Výbor pobočky SMS Banská Bystrica:

předseda: Ing. Ladislav Kamenský, místopředseda: RNDr. Štefan Soták, tajemník: RNDr. Terézia Majlingová, člen: RNDr. Jozef Minďáš, RNDr. Ján Krajčo, CSc., revizor: Ing. Jaroslav Škvarenina

Výbor pobočky SMS Košice:

předseda: RNDr. Pavol Šťastný, CSc., RNDr. Ján Pribiš, CSc., tajemník: Ing. Elemír Dunajský, CSc., člen: RNDr. Miroslav Chmelík, CSc., RNDr. Pavol Nejedlík, revizor: Oľga Jančáková

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 7, září 1990 a č. 8, únor 1991


 

Mimořádné (II.) Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV dne 30. ledna 1990

Mimořádné valné shromáždění ČSMS bylo svoláno z popudu Pražské pobočky ČSMS s cílem revidovat neplatné popř. zastaralé části stanov ČSMS. byly zrušeny články poplatné dřívějšímu totalitnímu režimu. Nové stanovy rovněž zvyšují pravomoci poboček (např. rozhodovat o záležitostech členství a přímo volit své zástupce do Hlavního výboru. Návrh zásad těchto změn byl rozslán všem členům spolu s pozvánkou. Nové stanovy byly řádně registrovány Federálním ministerstvem vnitra i Ministerstvem vnitra České republiky.

Při zahájení mimořádného valného shromáždění bylo podle prezenční listiny přítomno 68 členů ČSMS.

Shromáždění bylo seznámeno s návrhem Dr. Koldovského, aby se ČSMS stala kolektivním členem mezinárodní nevládní organizace EURASAP. (návrh byl shromážděním schválen)

Hlavní výbor předložil shromáždění návrh, aby byl čestným členem ČSMS zvolen Karel Pejm. Návrh byl jednomyslně přijat.

Dr. Novotný předložil shromáždění návrh, aby se ČSMS stala členem hnutí Zelený kruh (Dr. Novotný byl pověřen navázáním kontaktu s hnutím zelený kruh).

Více informací je uvedeno v Informačním věstníku ČSMS číslo 6, který vyšel v únoru 1990.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS, únor 1990


 

X. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Valné shromáždění ČSMS se konalo dne 28. dubna 1987 ve společenském domě Mars v Praze 10. Jednání zahájil ve 14.15 hodin místopředseda ČSMS doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc., který celé zasedání řídil.

Valné shromáždění jednomyslně schválilo zvýšení členských příspěvků na 25,- Kčs počínaje rokem 1988. Tato úprava byla provedena v souladu se závěry periodické revize hospodaření a činnosti ČSMS. Valného shromáždění se zúčastnilo 55 členů a hostů, z toho 47 s hlasovácím právem.

Na VS bylo předáno čestné uznání ČSMS za rok 1986 předsedovi ČSMS RNDr. Bořivoji Sobíškovi, CSc. za osobní přínos při zpracování meteorologického slovníku a prof. RNDr. Vladimíru Peterkovi, CSc. za jeho dlouholetou pedagogickou práci při výchově meteorologů i za kativní činnost v SMS s přihlédnutím k jeho významnému životnímu jubileu - 60. narozenin.

Složení nového HV ČSMS:

předseda: RNDr. Bořivoj Sobíšek, CSc.

místopředseda: RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc., doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc.

vědecký tajemník: RNDr. Jan Bednář, CSc.

hospodářka: RNDr, Helena Vondráčková, CSc.

členové: Ing. Václav Richter, RNDr. Ján Lukáč, CSc., RNDr. Miroslav Zeman, RNDr. Bedřich Böhm, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc., RNDr. Miroslav Škoda, CSc., RNDr. Miroslav Kolář, CSc., RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., RNDr. Jaroslav Pícha, RNDr. Vasil Strachota

Terminologická komise: RNDr. Lubomír Hodan

Historická komise: RNDr. Jan Munzar, CSc.

Revizní komise: Ing. František Gregar a Natálie Slabá, promovaná geografka

 

Výbor pobočky Praha:

předseda:doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc., místopředseda: RNDr. Milan Koldovský, tajemník: RNDr. Miroslav Škoda, CSc.

Výbor pobočky Brno:

předseda: RNDr. Miroslav Kolář, CSc., místopředseda: RNDr. Zdeněk Týborský, tajemník: RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Výbor pobočky Hradec Králové:

předseda: RNDr. Jaroslav Pícha, místopředseda: Ing. František Chylík, tajemník: RNDr. Vasil Strachota

Jan Bednář, Informační věstník č. 42, červenec 1987


 

Meteorologický slovník předán do tisku

Redakční rada meteorologického slovníku ukončila redakční práce a 5. prosince 1986 byl předán rukopis slovníku nakladatelství ČSAV ACADEMIA. Tím skončila sedmiletá etapa soustavných prací na slovníku, na nichž se v největší míře podíleli odborní redaktoři Dr. Karel Krška a Dr. Jan Munzar, CSc. V této etapě prací byly zhodnoceny a využity i starší podklady, které byly zpracovány již od roku 1958.

Rukopis slovníku obsahuje celkem 4 089 českých hesel, z nichž je 3 200 výkladových a 889 odkazových. Je koncipován jako explikativní a překladový slovník. Kromě českých termínů obsahuje i cizojazyčné ekvivalenty v pěti jazycích, a to slovenštině, ruštině, angličtině, francouzštině a němčině, které jsou uváděny jednak bezprostředně za výklady hesel, jednak v samostatných rejstřících v druhé části díla.

Jde o první meteorologický slovník v československé literatuře. Pokrývá po stránce terminologické i explikativní meteorologii v celé její současné šířia  zčásti obsahuje i nezbytné pojmy z fyziky, geografie, geologie a dalších věd, pokud jsou ze styčných oblastí s meteorologií nebo mají v meteorologii široké uplatnění. Slovník se opírá o nejnovější československou i zahraniční meteorologickou literaturu. Nakladatelství předpokládá vydání slovníku v roce 1988.

Bořivoj Sobíšek, Informační věstník ČSMS č. 41, březen 1987


 

Slovenská meteorologická společnost v roce 1986

Dne 21. března 1986 se konalo Valné shromáždění SAV. V roce 1986 řídil Společnost tento výbor:

předseda: doc. dr. Ferdinad Šamaj, DrSc., místopředseda: prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc., vědecký tajemník: RNDr. Ján Lukáč, CSc., hospodář: RNDr. Eva Hrouzková, CSc., členové: prof. RNDr. Vladimír Peterka, CSc., RNDr. Zlata Čabajová, CSc., RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., RNDr. Josef Iľko, CSc., RNDr. Dušan Podhorský, CSc., RNDr. Ján Pribiš, CSc.

Ján Lukáč, Informační věstník ČSMS č. 41, březen 1987


 

Terminologická a historická odborná skupina v roce 1986

V rámci ediční činnosti byly dokončeny práce na rukopisu Meteorologického terminologického a explikativního slovníku (4 100 hesel), který byl v prosinci 1986 odevzdán nakladatelství ČSAV ACADEMIA.

Probíhají závěrečné práce na knižní publikaci Dějiny československé meteorologie, jejichž dokončení garantuje Slovenská meteorologická společnost při SAV.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 41, březen 1987


 

Ustavení pobočky ČSMS v Hradci Králové

V souladu se stanovami ČSMS byla svolána na 13. listopadu 1984 ustavující schůze pobočky Hradec Králové. Členy přípravného výboru byli RNDr. Jaroslav Pícha, RNDr. Vladimír Petera, CSc. a RNDr. Vasil Strachota. Z pozvaných potenciálních zájemců se schůze zúčastnilo 26 meteorologů. Na schůzi přednesl referát o poslání a úkolech Československé meteorologické společnosti její předseda RNDr. Bořivoj Sobíšek, CSc. Návrh programu ustavované pobočky přednesl RNDr. Jaroslav Pícha.

Byl zvolen pětičlenný výbor ve složení: předseda: RNDr. Jaroslav Pícha, místopředseda: Ing. František Chylík, tejemník: RNDr. Vasil Strachota, členové: Ing. Otakar Školoud, RNDr. Ladislav Metelka.

Jan Bednář, Informační věstník č. 37, leden 1985


 

IX. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Valné shromáždění se konalo dne 16. května 1984 ve Společenském domě Mars v Praze 10. Valné shromáždění zahájil ve 14.15 hodin místopředseda ČSMS RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc., který řídil zasedání až do zvolení nového výboru.

Valné shromáždění uctilo památku členů ČSMS, kteří během uplnulého funkčního období zemřeli, včetně tří zahraničních čestných členů prof. Parczewski a prof. Orlicz (PLR) a prof. Krastanov (BLR).

K 1. lednu 1984 měla ČSMS 234 řádných členů a 7 čestných členů.

Věstník ČSMS byl pravidelně vydáván dvakrát ročně.

Složení Hlavního výboru Československé meteorologické společnosti při ČSAV pro funkční období 1984–1986:

Předseda:              RNDr. Bořivoj Sobíšek, CSc. (ČHMÚ Praha)

I. místopředseda     RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. (ÚFA ČSAV)

II. místopředseda    doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc. (Hydrometeorologický ústav Bratislava)

vědecký tajemník    RNDr. Jan Bednář, CSc. (MFF UK)

hospodář                RNDr. Bedřich Böhm, CSc. (ČHMÚ)

Členové                  Ing. Václav Richter (ČHMÚ)

                             RNDr. Ján Lukáč, CSc. (Geofyzikální ústav SAV)

                             Miroslav Zeman, prom. fyzik (Ministerstvo národní obrany)

                            doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. (MFF UK Praha)

                             RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Miroslav Kolář (Katedra geografie Univerzity J. E. Purkyně Brno)

                             RNDr. Ing. Jiří Konicar (Závody všeobecného strojírenství Brno)

                             Lubomír Hodan, prom. fyzik (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Jan Munzar, CSc. (Geografický ústav ČSAV Brno)

Revizoři                 Natalia Slabá, prom. geografka (ČHMÚ)

                             Ing. František Gregar (Hydrometeorologická služba ČSLA)

                             Helena Vondráčková, prom. fyzik, CSc. (ČHMÚ)

 

Pobočka Praha (výroční schůze 28. února 1984)

Předseda            doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc.

Místopředseda     RNDr. Zdeněk Korejs

Tajemník             RNDr. Miroslav Škoda, CSc.

Přednáškový ref.  Ing. Karel Vašíček

                          RNDr. Helena Vondráčková, CSc.

                          RNDr. Josef Štekl, CSc.

Pobočka Brno (výroční schůze 7. února 1984)

Předseda                RNDr. Miroslav Kolář

Místopředseda         RNDr. Zdeněk Táborský

Tejemník                 RNDr. Ing. Jiří Konicar

Přednáškový ref.      RNDr. Pavel Prošek, CSc.

                               RNDr. Zdeněk Smolik, CSc.

Jan Bednář, Věstník ČSMS, červen 1984


 

Zpráva o stavu zpracování meteorologického slovníku

Redakční rada meteorologického slovníku pokračovala v roce 1983 v redakčních procesech, při nichž bylo třeba i nadále doplňovat heslář o nové chybějící pojmy a zpracovávat k nim výklady. Značná část výkladů zpracovaných v dřívější době musela být v zájmu homogenity díla před redakcí podstatně přepracována nebo doplněna. Redakční práce postoupily do té míry, že do konce roku 1983 byla dokončena redakce abecedně řazených pojmů až popísmeno "Z". Zbývá však ještě redakce asi 500 dodatkových výkladů, které jsou tvořeny buď pojmy nově zařazenými do hesláře nebo pojmy , jejichž výklad bylo třeba podle rozhodnutí redakční rady podstatně přepracovat. V roce 1984 budou probíhat práce na revizi, doplnění a uspořádání abecedních rejstříků cizojazyčných ekvivalentů. Na této revizi se podílí rovněž Meteorologická služba NDR.

V roce 1983 proběhla běkolik jednání mezi redakční radou, nakladatelstvím ČSAV ACADEMIA a Ediční radou ČSAV. Výsledkem těchto jednání je přijetí titulun "Meteorologický slovník" do edičního plánu ČSAV s tím, že rukopis bude dodán do tisku v roce 1985.

Bořivoj Sobíšek, Informační věstník ČSMS č. 35, leden 1984


 

Mimořádné valné shromáždění ČSMS při ČSAV konané 27. října 1982

Dne 27. října 1982 se v zasedací místnosti Českého hydrometeorologického ústavu v Praze konalo mimořádné valné shromáždění ČSMS, které převážnou většinou hlasů (jeden z přítomných se zdržel hlasování) schválilo návrh nových stanov ČSMS při ČSAV, jež mají nahradit dosavadní organizační řád. Návrh byl zpracován v hlavním výboru na základě vzorových stanov vědeckých společností při ČSAV vydaných počátkem roku 1982, konzultován se Slovenskou meteorologickou společností při SAV, oběma pobočkami a nadřízenými orgány ČSAV. Schválený návrh stanov byl předán ČSAV a jejím prostřednictvím předložen spolu s návrhy stanov všech ostatních vědeckých společností k registraci Ministerstvu vnitra. Nové stanovy ČSMS vstoupí v platnost po registraci, o čemž přineseme informacipravděpodobně v příštím věstníku, jehož přílohou bude též úplný text nových stanov.

Nové stanovy zachovávají většinu ustanovení dosavadního organizačního řádu. Do určité míry upravují vzájemný vztah Československé meteorologické společnosti při ČSAV a Slovenské meteorologické společnosti při SAV v tom smyslu, že Slovenská meteorologická společnost je samostatnou součástí Československé meteorologické společnosti, která na Slovensku působí jejím prostřednictvím. Za podrobnosti spolupráce odpovídají Hlavní výbory ČSMS a SMS, které uzavřou dohodu o spolupráci. Další změnou, již budou nové stanovy vyžadovat je přeměna dosavadních komisí ČSMS (terminologická a historická) na odborné skupiny v čele s výborem tvořeným předsedou, mistopředsedou a tajemníkem.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 33, leden 1983


 

Informace o stavu prací na meteorologickém slovníku

Meteorologický slovník, v souladu s informací, poskytnutou na VIII. Valném shromáždění ČSMS, zpracovává redakční kolektiv složený z pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu, Hydrometeorologického ústavu Bratislava, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ústavu fyziky atmosféry ČSAV a Geografického ústavu ČSAV v Brně. Odbornými redaktory jsou Dr. Karel Krška a Dr. Jan Munzar, CSc.

Dosud byla provedena revize dříve zpracovaných hesel. Po zjištění, že jejich soubor je značně neúplný, byla hesla doplněna na celkový počet cca 3500. Heslář byl rozmnožen a využívá se pro účely redakčních prací.

Odborní redaktoři provedli revizi výkladů hesel podle nového hesláře (po jejich podstatném doplnění širším týmem pracovníků) asi z jedné třetiny, redakční kolektiv pak asi z jedné desetiny. Německé ekvivalenty zařazených hesel jsou průběžně konzultovány s Meteorologickou službou NDR.

Práce na slovníku postupují systematicky, redakční kolektiv se schází pravidelně jednou měsíčně. Při současném tempu prací, které se snaží redakční kolektiv zvýšit, bude koncept slovníku dokončen koncem 1. pololetí 1983

Bořivoj Sobíšek, Informační věstník ČSMS č. 31, leden 1982


 

Valné shromáždění SMS

Dne 20. března 1981 se konalo Valné shromáždění SMS při SAV. Činnost Společnosti řídil výbor ve složení:

předseda: doc. dr. F. Šamaj, DrSc., místopředseda: prof. dr. V. Peterka, CSc., prof. dr. J. Tomlain, DrSc., vědecký tajemník: dr. J. Lukáč, CSc., hospodář: dr. J. Ilko, CSc., členové: dr. Z. Čabajová, CSc., doc. dr. J. Otruba, CSc., dr. D. Podhorský, CSc., dr. J. Pribiš, CSc.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS, č. 34, červenec 1983


 

VIII. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Valné shromáždění se konalo dne 28. května 1981 ve Společenském domě Mars v Praze 10. Valné shromáždění zahájil ve 14.15 hodin místopředseda ČSMS doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc., který řídil celé zasedání.

Ze Zprávy o činnosti Společnosti za období 1978–1980 výplývá že k 1. lednu 1978 měla společnost 191 řádných a 11 čestných členů. Stav členů k 31. březnu 1981 byl následující: 208 řádných členů a 10 členů čestných.

Složení Hlavního výboru Československé meteorologické společnosti při ČSAV pro funkční období 1981–1983:

Předseda:              RNDr. Bořivoj Sobíšek, CSc. (ČHMÚ Praha)

I. místopředseda     RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. (ÚFA ČSAV)

II. místopředseda    doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc. (Hydrometeorologický ústav Bratislava)

vědecký tajemník    RNDr. Jan Bednář (MFF UK)

hospodář                RNDr. Bedřich Böhm, CSc. (ČHMÚ)

Členové                  Ing. Václav Richter (ČHMÚ)

                             Miroslav Zeman, prom. fyzik (Ministerstvo národní obrany)

                             RNDr. Ján Lukáč, CSc. (Geofyzikální ústav SAV)

Náhradníci              doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc. (MFF UK Praha)

                             RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Ing. Jiří Konicar (Vládní koordinační komise úpravy vodohospodářských poměrů na jižní Moravě

                             RNDr. Miroslav Kolář (Katedra geografie Univerzity J. E. Purkyně Brno)

                             Lubomír Hodan, prom. fyzik (ČHMÚ Praha)

                             RNDr. Jan Munzar, CSc. (Geografický ústav ČSAV Brno)

Revizoři                  RNDr. Emilie Trefná

                             Natalia Slabá, prom. geografka (ČHMÚ)

                             Ing. František Gregar (Hydrometeorologická služba ČSLA)

 

Po několikaleté stagnaci se podařilo zorganizovat efektivněji práci terminologické komise. Byli schváleni dva odpovědní redaktoři a redakční rada pro připravovaný několikajazyčný explikativní meteorologický slovník. V roce 1980 se pracovalo velmi intenzivně na rozsáhlé a důkladné revizi a doplňování hesel. V letošním roce bude text slovníku z velké části připraven do tisku. Vydavatelem bude Český hydrometeorologický ústav, který převzetím této funkce umožnil obnovení prací na slovníku a tím přispěl k realizaci původního záměru.

Podobně se podařilo zlepšit práci historické komise, i když kontakt mezi jednotlivými členy je značně obtížný. Byly vypracovány kapitoly o meteorologii v době barokní a osvícenské, řada dalších kapitol je před dokončením. Ve spolupráci se Slovenskou meteorologickou společností budou použity ve společné publikaci "Dějiny československé meteorologie".

Popularizaci meteorologické předpovědní služby zajišťovala pravidelně pražská pobočka ČSMS pomocí informačního panelu ve Františkánské zahradě. Od přemístění panelu bylo po zvážení všech okolností upuštěno a panel byl Českým hydrometeorologickým ústavem opraven.

 

Pobočka Praha (výroční schůze 3. března 1981)

Předseda       RNDr. František Rein, CSc. (od 21. dubna 1981 po náhlém úmrtí dr. Reina doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc.)

Členové         RNDr. Miroslav Škoda, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc., RNDr. Zdeněk Korejs,

                    Ing. Antonín Bukva, CSc., RNDr. Helena Vondráčková

Pobočka Brno (výroční schůze 20. ledna 1981)

Předseda                RNDr. Ing. Jiří Konicar

Místopředseda         RNDr. Zdeněk Táborský

Tejemník                 RNDr. Miroslav Kolář

Přednáškový ref.      RNDr. Jan Munzar, CSc.

Hospodář                 Ing. Jaroslav Rožnovský

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 30, Praha, červen 1981


 

VII. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Valné shromáždění se konalo dne 19. dubna 1978 ve Společenském domě MARS v Praze 10 Vršovicích. V prezenční listině bylo zapsáno 51 účastníků. VS zahájil její předseda RNDr. Antonín Vesecký. VS udělilo odstupujícímu výboru absolutorium. Jediným závažným nedostatkem zjištěným při revizi hospodaření (revizní zástupce ČSAV) bylo shledáno snížení příspěvku na 10,- Kčs u důchodců. Jedná se o 16 členů. Tento nedostatek bude během roku odstraněn.

Nově zvolení funkcionáři ČSMS an funkční období 1978–1980:

předseda:              RNDr. Antonín Vesecký

I. místopředseda     RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc., člen Vědeckého kolegia AGGM

II. místopředseda    doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc., předseda Slovenské meteorologické společnosti při SAV

vědecký tajemník    doc. RNDr. Otakar Zikmunda, CSc.

hospodář                RNDr. Bořivoj Sobíšek, CSc. (HMÚ Praha)

členové                  Ing. Václav Richter (ČHMÚ Praha)

                             Miroslav Zeman, prom. fyzik (Ministerstvo národní obrany)

                             RNDr. Ján Lukáč, CSc. (Slovenská meteorologická společnost při SAV)

náhradníci              RNDr. František Rein, CSc. (předseda Pražské pobočky ČSMS)

                             RNDr. Zdeněk Táborský, CSc. (předseda Brněnské pobočky ČSMS)

                             RNDr. Miroslav Škoda, CSc. (tajemník Pražské pobočky ČSMS)

                             RNDr. Ing. Jiří Konicar (tajemník Brněnské pobočky ČSMS)

                             Karel Pejml (předseda Historické komise ČSMS)

                             Lubomír Hodan, prom. fyzik (předseda terminologické komise) 

revizní komise        RNDr. Antonín Papež

                             RNDr. Emilie Trefná

                             Natalia Slabá, prom. geografka

 

HV navrhul, aby VS udělilo čestné členství dvěma zasloužilým členům Společnosti, kteří se zasloužili o meteorologii a kteří se v letošním roce dožívají významného životního jubilea 75 let. Jedná se o RNDr. Ing. Pavla Hrubeše a RNDr. Emila Veselého. Oba návrhy byly VS schváleny.

                             Informační věstník ČSMS č. 28, 1979


 

VI. Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti

Dne 15. 4. 1975 se konalo v Praze VI. valné shromáž­dění Československé meteorologické společnosti při Čes­koslovenské akademii věd.

Valné shromáždění CSMS se připojilo k letošním celo­státním oslavám 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Zhodnotilo význam slavných událostí před 30 léty pro československou meteorologii, pro její holou existenci i pro netušené možnosti jejího rozvoje v naší socialistické společnosti. Připomnělo obnovení čin­nosti vysokých škol, zřízení Československé akademie věd i Slovenské akademie věd a ustavení Československé me­teorologické společnosti i Slovenské meteorologické spo­lečnosti. Valné shromáždění tak připomnělo, že tyto úspě­chy nás zavazují plně využívat daných možností a všech tvůrčích sil ve prospěch vědy a společnosti.

V dalším jednání pak Valné shromáždění zhodnotilo činnost ČSMS i jejich poboček a komisí za poslední tříleté funkční období; zvláště ocenilo její osvětovou, přednáš­kovou a propagandistickou činnost. Po schválení zpráv o činnosti a hospodaření i revizních zpráv byl zvolen na další tříleté období Hlavní výbor CSMS v tomto složení:

RNDr. Antonín Vesecký — předseda,

doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, CSc. — I. místopředseda,

RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. — II. místopředseda,

RNDr. Václav Jírovský — vědecký tajemník,

RNDr. Emilie Trefná — hospodářka.

Jako další členové výboru byli zvoleni RNDr. František Rein, CSc, RNDr. Zdeněk Táborský, RNDr. Ján Lukáč, CSc, pplk. Miroslav Zeman, prom. fyz.,

za ná­hradníky byli zvoleni RNDr. František Pechala, CSc, ing. Jiří Konicar, Silvestr Slabý, prom. geogr., pplk. Ing. Alois Tichý a Karel Pejml,

za revizory RNDr. Václav Hlaváč, CSc. a RNDr. Antonín Papež, CSc.

Závěrem vo­leb bylo pak za zásluhy o práci v meteorologii uděleno čest­né členství ČSMS RNDr. Václavu Hlaváčovi, CSc, RNDr. Štefanu Petrovičovi a RNDr. Antonínu Veseckému a schválen návrh na udělení čestného členství ČSMS meteorologovi SSSR akademiku F. F. Davitajovi.

Na závěr přijalo VI. valné shromáždění ČSMS usnesení, jímž schvaluje přednesené zprávy o činnosti a hospodaření a ukládá: rozvíjet činnost ČSMS ve všech směrech, zejmé­na rozvíjet spolupráci se Slovenskou meteorologickou spo­lečností, podporovat práci poboček pokračovat v práci historické a terminologické komise na základě tříletých plánů, podporovat přednáškovou a popularizační činnost a spolupracovat s ČSVTS a společnostmi při ČSAV.

Adresa ČSMS zůstává stejná jako doposud, tj. Hydro­meteorologický ústav, 151 29 Praha 5 — Smíchov, Holeč­kova 8. Funkci sekretariátu vykonává nyní s. B. Kodadová.

Antonín Vesecký, MZ 1975/4, ročník 28, str. 128


 

Terminologická komise

Činnost terminologické komise pokračovala v roce 1975 proti stanovenému plánu jen pomalým tempem. Bylo dosaženo jen dílčího postupu v pracovních skupinách "Fyzika atmosféry" a "Meteorologické přístroje a metody pozorování", stagnuje však činnost "Klimatologie" a "Synoptická a letecká meteorologie". Rozvoji aktivní činnosti brání zejména to, že pracovní skupiny jsou tvořeny pracovníky různých pracovišť a koordinace schůzek je obtížná, dále vysoké pracovní vytížení zpracovatelů i vedoucích. Hlavní výbor projednal stav prací na přípravě Meteorologického slovníku, schválil tříletý plán činnosti terminologické komise, předpokládající dokončení slovníku v roce 1978 se stávajícími pracovními kolektivy, příčemž doporučil dále rozvíjet spolupráci zejména se Slovenskou meteorologickou společností.

 

Historická komise

Historická komise konstatovala, že u nás ve srovnání s jinými vědeckými obory (např. astronomii) a pokud jde o meteorologii v jiných státech je doposud zanedbáváno studium starých záznamů, vývoj vývoj meteorologické měřící a zpracovatelské techniky, bibliografie čs. autorů a pod.

Historická komise, po uvážení svých možností se rozhodla přejít na hlavní úkol, který je schopna splnit, totiž k napsání dějin české meteorologie. Historie má sahat do roku 1918.

Bylo též rozhodnuto, aby nejpozději v roce 1975 bylo nalezeno vhodné útočiště pro sbírku starších a starých meteorologických přístrojů, které byly dosud prozatímně uskladněny v na observatoři v Doksanech. Zřízení tzv. meteorologického muzea bylo uznáno za nereálné. Karel Dubec byl pověřen, aby vedl jednání s příslušnými institucemi, zejména s Vojenským muzeem v Praze.

Historická komise se shodla na tom, aby "Dějiny" byly terminovány. Je snahou Historické komise, aby dějiny byly dokončeny počátkem roku 1977.

 

Slovenská meteorologická společnost

Valné shromáždění SMS konané 21. března 1975 zvolilo nový Hlavní výbor ve složení:

čestný předseda: prof. RNDr. Mikuláš Konček, DRSc., člen korespondent SAV, předseda: doc RNDr. Ferdinand Šamaj, CSc., místopředseda: doc. RNDr. Vladimír Peterka, CSc., hospodář: RNDr. Bohumil Žák, CSc., členové: prof. RNDr. Ján Tomlain, CSc., RNDr. Peter Forgáč, doc RNDr. Ján Otruba, CSc., RNDr. Štefan Petrovič, RNDr. Ján Pribiš, CSc.

 

Pobočka SMS v Košicích

Výroční schůze pobočky SMS v Košicích zvolila výbor ve složení:

předseda: RNDr. Ján Pribiš, CSc., místopředseda: Ing. Rusen Rusenov, tajemník: Ing. Andrej Harbuĺák, člen výboru: pplk. Štefan Zuščák.

 

Nový výbor pobočky Brno

Činnost pobočky Brno pokračovala po úspěšném oživení počátkem roku 1974 i v roce 1975 v plánované činnosti. Na Výroční schůzi dne 11. února 1975 byl zvolen nový výbor pobočky ve složení:

předseda: RNDr. Zdeněk Táborský (VAAZ), místopředseda: Miroslav Kolář, prom. geograf (ÚJEP), tajemník: Ing. Jiří Konicar (PHMÚ Brno), ref. pro přednáškovou činnost: RNDr. Jan Munzar (GÚ ČSAV), hospodářka: Ing. Miroslava Nováková (VŠZ Brno), členové výboru: Jaroslav Krejčí, prom. fyzik (VAAZ), Miroslav Procházka (ČSLA)

 

Nový výbor pobočky Praha

 

Na své výroční schůzi v listopadu 1974 si pobočka Praha zvolila nový výbor v tomto složení:

předseda: RNDr. František Rein, CSc. (ÚFA ČSAV Praha), místopředseda: RNDr. Zdeněk Korejs, CSc. (HMÚ Komořany), tajemník: RNDr. Miroslav Škoda (HMÚ Komořany), členové výboru: Jiří Bubník, prom. fys. (HMÚ Komořany), Antonín Bukva (ČSLA), RNDr. Miroslav Sedláček (HMÚ Smíchov), doc. RNDr. Otokar Zikmunda, CSc. (MFF KU Praha)

Informační věstník ČSMS č. 25, prosinec 1975


 

V. Valné shromáždění Čs. meteorologické společnosti při ČSAV konané 25. ledna 1972 ve 14 hod. v ÚKDDS Praha 2

Valného shromáždění se podle prezenční listiny účastnilo 68 členů. Jednání zahájil prof. M. Konček, DrSc., předseda stávajícího výboru. V krátkém, ale výstižném projevu vzpomněl události v životě Společnosti za uplynulé funkční období. Vyzdvihl činnost pražské pobočky, které se od roku 1970 podařilo obnovit normální život s tím, že se rozhodla realizovat pravidelné čtrnáctidenní schůzky členů, spojené vždy s odbornou přednáškou na různá témata. Místem schůzek byl zvolen Ústřední kultur. dům dopravy a spojů na Vinohradech, kde se konalo i toto Valné shromáždění.

Ke dni konání VS je evidováno 292 členů, z toho 88 ve Slovenské meteorologické společnosti. Současný počet čestných členů (12) se v hodnoceném období zmenšil úmrtím prof. Ertla (1971).

Bylo konstatováno, že v uplynulém období (od posledního VS) zanikla pobočka Hradec Králové a že pobočka Brno taktéž stagnuje ve své činnosti. Rovněž Terminologická komise je ve dvouletém skluzu a nepracuje podle představ Hlavního výboru. Činnost komise pro soustřeďování meteorologických památek také nedoznala výrazných pokroků.

Hlavní výbor v uplynulém období (téměř 2 roky) vyvinul značné pracovní úsilí v souvislosti s navrhovanými změnami Stanov Společnosti v rámci ČSAV. Tato práce dosud nepřinesla žádný efekt a možno konstatovat, že organizační neujasněnost se projevili i v činnosti Společnosti negativně.

Na základě kontroly z ČSAV bylo konstatováno, že ČSMS je Společností s nejnižším členským příspěvkem. Valné shromáždění shválilo navýšení členského příspěvku z 10,- Kčs na 20,- Kčs ročně. Důchodci budou platit původní příspěvek 10,- Kčs.

Do nového Hlavního výboru byli zvoleni (bez rozdělení funkcí):

Dr. Červený, Dr. Koldovský, prof. Konček, Dr. Pechala, Dr. Peterka, Dr. Pícha, Dr. Šebek, Dr. Trefná, Dr. Vesecký, Dr. Vítek, p.f. Zeman, předseda pražské pobočky, předseda brněnské pobočky.

Hlavní výbor přítomným návrh, aby z důvodu nezákonně prodlouženého pobytu v zahraničí byli Dr. Bayer, Dr. Podzimeka a Ing. Nečas vyloučeni z řad ČSMS. Návrh byl přijat většinou hlasů, proti byli 3, zdrželo se šest.

Informační věstník ČSMS č. 23, březen 1972


 

IV. Valné shromáždění Čs. meteorologické společnosti při ČSAV

Valné shromáždění se konalo 26. března 1968 v Riegrově sále Obecního domu hl. m. Prahy od 13.30 hod. Podle prezenční listiny se VS účastnilo 56 členů a 7 omluvilo svou nepřítomnost.

Valné shromáždění řídil předseda ČSMS prof. M. Konček. Konstatoval, že za poslední funkční období došlo k poklesu počtu členů, který byl způsoben jednak přechodem některých členů do nově vzniklé Bioklimatologické společnosti, vyškrtnutím některývh členů a úmrtím některých členů.

Vzhledem k tomu, že vědecký tajemník Dr. K. Bayer odjel na podzim 1967 na delší studijní pobyt do NSR, převzal jeho funkci Dr. Zdeněk Gregor.

Během posledních 3 let klesnul počet členů o 54, z toho 14 členů ze Slovenska. Za čestné členy bylo přijato 9 významných zahraničních členů a 4 čestní členové z ČSSR. Současný stav je tedy 289 členů, z toho 72 členů má SMS.

Pro meteorologické muzeum byly získány prostory v novostavbě HMÚ v Bratislavě na Kolibě. Organizací byl pověřen V. Briedoň, který však v listopadu 1967 zemřel a celá práce byla tím zdržena. Jeho práci převzal nyní Dr. Valovič. V roce 1967 bylo shromážděno v Bratislavě 410 evidovaných předmětů.

Nově zvolený výbor Československé meteorologické společnosti:

předseda: prof. Dr. M. Konček, DrSc.

1. místopředseda: Dr. A. Vesecký

2. místopředseda: mjr. Zeman, prom. fys.

vědecký tajemník: Dr. M. Koldovský

hospodář: Dr. P. Hrubeš

členové: prof. Nosek, DrSc., Dr. J. Podzimek, CSc., Dr. F. Smolen, CSc.

náhradníci: Dr. J. Červený, p. fys. V. Petera, Dr. E. Quitt, CSc., Dr. J. Rak, M. Škoda, p. fys., Dr. E. Trefná

revizoři: Dr. V. Hlaváč, Dr. O. Šebek

Valné shromáždění schválilo návrh Hlavního výboru odsouhlasený Vědeckým kolegiem AGGM na jmenování prof. dr. Hanse Ertla, nar. 23. 3. 1904 v Berlíně, řádného člena Akademie věd v Berlíně a ředitele Ústavu fyzikální hydrografie Německé akademie věd v Berlíně čestným členem ČSMS.

Hlavní výbor Společnosti přijal usnesení, kde se zavazuje pravidelně vadávat Informační věstník ČSMS ve 3 měsíčním intervalu.

Součástí Informačního věstníku č. 20 byla Anketa členů ČSMS, kde bylo uveden 16 otázek týkající se činnosti společnosti.

Informační věstník č. 20, duben 1968


 

Valné shromáždění Slovenské meteorologické společnosti při SAV, 22. března 1968, Bratislava

Při příležitosti oslav Světového meteorologického dne uspořádala Slovenská meteorologická společnost za přítomnosti 90 účastníků celodenní setkání s odborným a společenským programem. V dopoledních hodinách se uskutečnil seminář o některých meteorologických a klimatologických problémech v západoslovenském kraji, kde zaznělo 8 přednášek. Odpoledne bylo věnováno zasedání Valného shromáždění, kde zazněly informace o činnosti za poslední tříleté období, informace o uspořádaných seminářích a informace komise pro soustřeďování historických památek. Po diskusi ke zprávě o činnosti byl zvolen nový výbor ve složení:

předseda: prof. Konček, místopředseda: Dr. Petrovič Š., vědecký tajemník: Dr. J. Rak, pokladník: J. Lukáč, p.f., členové: Dr. Forgáč, F. Molnár, p. ped., Dr. F. Smolen, CSc., Dr. F. Šamaj CSc., náhradníci: Dr. V. Pevný CSc, Dr. J. Otruba CSc, Dr. V. Peterka, CSc, revizoři: D. Podhorský p. met., B. Žák p. met.

Třetí část programu měla společenský ráz a byla věnována oslavám Světového meteorologického dne.

Informační věstník č. 20, duben 1968


 

Valné shromáždění Slovenské skupiny ČSMS

Dne 15. ledna 1965 se konalo Valné shromáždění Slovenské skupiny ČSMS, kde byl zvolený nový výbor ve složení:

předseda: prof. dr. M. Konček, místopředseda: prom. ped. F. Molnár, tajemník: doc. F. Šamaj., CSc., hospodář: J. Tomlain, CSc., členové: doc. dr. J. Otruba, CSc., dr. Š. Petrovič, prom. met. F. Smolen, CSc., prom. met. J. Rak, náhradníci: dr. P. Forgáč, prom. met. M. Nedelka, O. Priadka, inž. V. Pevný, CSc., prom. pd. L. Balón, dr. V. Peterka, CSc., prom fys. J. Šoltís, prom. fyz. R. Sládkovič.

Informační věstník č. 16, září 1965


 

III. Valné shromáždění ČSMS konané 25. 3. 1965 v Praze

Dne 25. března 1965 v 15.30 hod. se sešlo v budově prezidia ČSAV Valné shromáždění ČSMS. Schůzi řídil prof. Dr. A. Gregor. Byla přednesena zpráva o činnosti společnosti, minutou ticha účastníci uctili památku deseti zesnulých členů společnosti za období 1962–1964. Zazněla informace, že nakladatelství ČSAV dalo souhlas se zařazením meteorologického terminologického slovníku do vydavatelského plánu. Obsáhlá diskuse byla vedena k plánovanému založení nové bioklimatologické společnosti.

Složení nového hlavního výboru:

předseda: univ. prof. Dr. Mikuláš Konček

místopředsedové: Dr. Ant. Vesecký, prof. Dr. Alois Gregor

vědecký tajemník: p.f. Karel Bayer

hospodář: Ing. dr. Pavel Hrubeš

členové výboru: mjr. František Pechala, dr. Josef Podzimek, Josef Zítek, řed. HMÚ, dr. Jaroslav Červený

náhradníci: doc. dr. Miloš Nosek, dr. Ján Otruba, dr. Antonín Papež, doc. dr. Ferdinand Šamaj

revizoři: dr. Otto Šebek, dr. Zdeněk Gregor

náhradník revizorů: dr. Emilie Trefná

Nové vedení informovalo účastníky, že se mj. zasadí o to, aby započatá jednání o zřízení meteorologického muzea byla dovedena do úspěšného konce. Vedení ČSMS žádá všechny příznivce meteorologie o poskytnutí vhodných materiálů, popř. upozornění na takové předměty nebo dokumenty. Meteorologické muzeum nebude jenom dokladem vývoje meteorologie, ale i významným faktorem výuky a popularizace našeho oboru.

Přítomní jednomyslně schválili čestné členství těchto zasloužilých pracovníků v oboru meteorologie:

z PLR: prof. J. Lambor, prof. Wl. Parczewski, Dr. F. Orlicz

z MLR: prof. F. Dési, prof. A. Réthly

z NDR: prof. Mäde A.

z SSSR: prof. Chromov, S. P.

z BLR: prof. Krastanov L.

z Rakouska: prof. F. Steinhauser

z ČSSR: prof. A. Gregor, prof. M. Konček, prof. V. Novák a na návrh z pléna Jaroslav Maňák, profesor matematiky v. v. z Českých Budějovic, nadšený pracovník a propagátor meteorologie.

Informační věstník ČSMS, č. 15, květen 1965


 

Výroční schůze brněnské pobočky ČSMS konané 26.11.1964

Složení nového výboru: čestný předseda pobočky: prof. dr. Ing. Václav Novák Dr.Sc., úřadující předseda pobočky: pplk. Václav Čejka, p.f., místopředseda pobočky: doc. Dr. Miloš Nosek, CSc., tajemník pobočky: p.g. Evžen Quitt, CSc., pokladník pobočky: mjr. Zdeněk Táborský, p.f., referent pro přednáškovou činnost: p.g. Karel Krška, náhradníci výboru: p.g. Stanislav Nečas, kpt. Antonín Gryc, p.f., revizoři: p.g. Josef Procházka, kpt. Krejčí J., p.f.

Informační věstník ČSMS č. 14. prosinec 1964


 

Založení pobočky ČSMS v Praze

Na základě programu činnosti ČSMS a schváleného plánu práce na r. 1964 byla svolána na 2. prosince 1963 do zasedací síně budovy HMÚ ustavující schůze pobočky ČSMS v Praze. Ustavující schůzi řídil předseda ČSMS prof. Dr. A. Gregor, který ve stručném úvodním projevu naznačil důvody, které vedly k ustavení pobočky v Praze. Je to především odborné hledisko, které žádá organizační základnu pro prodiskutování důležitých otázek týkajících se nejrůznějších disciplin meteorologie. Aklamací zvolilo 31 přítomných členů ČSMS předsednictvo pobočky ve složení:

předseda: K. Bayer, CSc, místopředseda: Dr. J. Brádka, sekretář: L. Coufal, prom. geograf, pokladník: mjr. F. Pechala, propag. referent: Dr. K. Straka, náhradníci: M. Škoda, p.f., O. Zikmunda, CSc.

Informační věstník ČSMS č. 10/11, prosinec 1963


 

Ustavující schůze pobočky ČSMS v Hradci Králové

Dne 6. června 1962 se od 15 hod. konala na lékařské fakultě KU ustavující schůze pobočky ČSMS za přítomnosti odborníků meteorologů, fyziků, lékařů a vojenských zástupců z oboru meteorologie a zástupců astronomické pobočky ČSAV v Hradci Králové.

Nově zvolený výbor pobočky: předseda: dr. Podzimek, místopředseda: Dr. Tušl, jednatel: Dr. Pícha, hospodář: s. Petera, p.f., členové výboru: Dr. Červený, ing. Tesař, Dr. Švorcová, revizoři: kpt. Růžička, Dr. Vrcha.

Informační věstník ČSMS č. 7, červenec 1962


 

Bioklimatologická skupina ČSMS při ČSAV

 

Na schůzi Bioklimatologické skupiny ČSMS konané 18. dubna 1962 v Ondřejově byl na funkční období 1962–165 zvolen nový výbor skupiny: předseda: prof. dr. K. Bobek, I. místopředseda: Dr. R. Intribus, C.Sc., II. místopředseda: inž. V. Picko, jednatel: inž. V Krečmer, C.Sc., členové: doc. Dr. J. Badal, Dr. R. Barcal, inž. V. Havlíček, Dr. V. Hlávka, inž. J. Hrbek, Dr. L. Křivský, C.Sc., J. Matoušek, p.l., Dr. E. Veselý, Dr. J. Novák

Informační věstník ČSMS č. 7, červenec 1962


 

II. Valné shromážděni Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Dne 19. ledna 1962 se sešlo v 16 hod. 30 min. v budově matematicko-fyzikální fakulty KU valné shromáždění Českosloven­ské meteorologické společnosti. Prof. M. Konček, člen koresp. SAV a první předseda ČSMS, přivítal 69 přítomných členů spo­lečnosti, seznámil je s programem valného shromáždění a zahájil vlastní jednání přečtením zprávy odstupujícího výboru. Ve zprávě zhodnotil klady, jimiž se vyznačovalo první období budo­vání společnosti, široký nábor členů společnosti a zakládání regionálních i zájmových skupin. V současné době má společ­nost 301 registrovaných členů. Po uvedené činnosti regionál­ních skupin v Bratislavě a v Brně se zabýval předseda prací zájmových skupin, jako bioklimatologické skupiny a komise pro českou a slovenskou terminologii. Zejména bioklimatologická skupina vyvíjela velkou činnost a dosáhla pozoruhodných úspěchů jak při organizovaném sdružení velkého počtu odbor­níků z řad bioklimatologů, zemědělských odborníků, lékařů a lázeňských meteorologů, tak i v úspěšných diskuzích o problé­mech řešených na různých pracovištích. V závěru uvedl prof. M. Konček i některé nedostatky v činnosti společnosti a shrnul z nich vyplývající doporučení pro činnost nového hlavního výboru. Po zprávě revizní komise o hospodaření společnosti finančními prostředky seznámil prof. Bobek přítomné s bohatou činností bioklimatologické skupiny. Živá diskuze se zaměřila hlavně na popularizaci meteorologie.

První část valného shro­máždění uzavřela volba tříčlenné komise pro přípravu voleb členů ústředního výboru společnosti a udělení absolutoria odstu­pujícímu výboru. Při hlasování byl 67 hlasy (2 členové se zdrželi hlasování) zvolen ústřední výbor ČSMS v čele s předsedou prof. A. Gregorem, místopředsedy prof. M. Končekem a řed. J. Zítkem, s vědeckým tajemníkem dr. J. Podzimkem a hospodá­řem inž. dr. P. Hrubešem.

Prof. Gregor jako nově zvolený před­seda poděkoval členům starého výboru za jejich práci a nastínil program činnosti společnosti. Z námětů uvádíme: Dobudování organizace společnosti ustavením regionální skupiny v Praze s pobočkami v Plzni a v Hradci Králové. Zlepšení práce termi­nologické komise a zajištění vydání meteorologického slovníku. Účinnější propagace meteorologie tiskem, rozhlasem a telelevizí. Příprava celostátní meteorologické konference a meteorologické výstavy v r. 1964. Doporučuje se uvažovat o vhodně zaměře­ných soutěžích na nejlepší meteorologický snímek a nejvhodnější odborný článek. Po obsáhlé diskuzi k návrhu programu a uza­vření oficiálního jednání přednesl dr. Z. Gregor velice zajíma­vou přednášku o chodu srážek a o bouřkové činnosti v Quinei, dokumentující pronikání československé meteorologie daleko za hranice našeho státu. Promítnutím barevného meteorologického filmu, vyznamenaného na soutěži populárně vědeckých filmů v Itálii, jehož spoluautorem byl prom. fyz. Kopáček, bylo II. valné shromáždění ČSMS důstojně uzavřeno. Ukázalo, že usta­vením ČSMS byla dána po právu našim meteorologům možnost odborně se vyžít a že i při skrovných časových možnostech se celá řada členů obětavě zúčastnila budování společnosti i odborné práce v jednotlivých skupinách.

Nově zvolení do funkcí ČSMS:

předseda: prof. Dr. A. Gregor

místopředsedové: prof. Dr. M. Konček, člen korespondent SAV, J. Zítek, ředitel HMÚ

vědecký tajemník: Dr. J. Podzimek

hospodář: Dr. P. Hrubeš

členové výboru: prof. Dr. K. Bobek, Ing. V. Krečmer, kpt. Pechala

náhradníci: pplk. V. Čejka, Dr. J. Matoušek, F. Molnár, doc. M. Nosek, Dr. A. Vesecký, Dr. A. Bečvář

revizoři: A. Dřevikovský, CSc., K. Bayer

J. Podzimek, MZ 1962/3-4, ročník 15, str. 111, Informační věstník ČSMS, č. 6, 1962


 

Ustavení skupiny meteorologické fotografie

Hlavní výbor schválil ustavení skupiny meteorologické fotografie (přihlášeno 17 členů).

Informační věstník ČSMS č. 5, 1961


 

Ustavení pobočky ČSMS v Brně

Dne 23.11.1960 se ve velké posluchárně katedry geografie přírodovědecké fakulty univ. J. E. Purkyně v Brně konala ustavující schůze pobočky ČSMS se sídlem v Brně a působností pro moravské kraje. Výbor pobočky:

předseda: akademik Václav Novák, místopředseda: pplk. Václav Čejka, prom. fys., sekretář: doc. dr. Miloš Nosek, hospodář: kpt. dr. Zdeněk Procházka, referent pro přednáškovou činnost: kpt. Zdeněk Táborský, prom. fys., člen výboru: ing. Vl. Havlíček, náhradníci: E. Quitt, prom. fys., npor. J. Tichý, revizoři: npor. Gryc, dr. J. Machyček, náhradník revizorů: S. Nečas, prom. geogr.

Informační věstník ČSMS č. 5, 1961


 

Založení Slovenské skupiny ČSMS

Dne 22.1.1960 se konalo v Bratislavě ustavující Valné shromáždění ČSMS – Slovenské skupiny při SAV. Skupina měla v době vzniku 50 členů. Předsednictvo skupiny:

předseda: dr. Štefan Petrovič, zástupce předsedy: František Molnár, vědecký tajemník: František Smolen, členové výboru: dr. Ján Otruba, Ondrej Priadka, členové širšího výboru: prof. Ján Danč, dr. Peter Forgáč, Ferd. Šamaj, náhradní členové: dr. Vladimír Peterka, dr. Ladislav Kňazovický, Milan Nedelka, Vojtěch Briedoň, Anton Mrkos, Margita Kurpelová, revizoři: prof. Ján Popálený, Ján Tomlain.

Informační věstník ČSMS č. 3, 1960


 

Založení odborné skupiny bioklimatologie

V hotelu Slovan v Plzni se dne 12.11.1959 v 17.00 hod. se sešel přípravný výbor před vlastním ustavujícím zasedáním Bioklimatologické skupiny ČSMS. Dne 13.11.1959 byla uspořádána I. pracovní konference Bioklimatologické skupiny ČSMS, kde proběhla volba předsednictva:

předseda: prof. dr. K. Bobek, místopředseda: doc. dr. P. Uhlíř, členové výboru: inž. V. Krečmer, inž. V. Picko, dr. E. Veselý a dr. J. Novák, sekretář: dr. J. Matoušek.

Informační věstník ČSMS č. 3, 1960


 

Ustavující (I.) Valné shromáždění Československé meteorologické společnosti

Dne 17. prosince 1958 zasedalo v budově Československé akademie věd v Praze ustavující valné shromáždění Československé meteorologické společnosti. K založení Československé meteorologické společnosti, jako nového celostátního orgánu československé meteorologie, došlo po úspěšném projednání návrhu, podaného souběžně Komisí pro meteorologii a klimatologii při matematicko-fysikální sekci a Komisí pro bioklimatologii při biologické sekci Československé akademie věd. Návrh byl schválen presidiem Československé akademie věd a organizační řád ministerstvem vnitra.

První valné shromáždění zvolilo ústřední výbor společnosti. Prvním předsedou se stal člen korespondent Slovenské akademie věd profesor RNDr. Mikuláš Konček, doktor fysikálně-matematických věd v Bratislavě.

Založením společnosti dne 17. prosince 1958 se splnilo přání zvěčnělého profesora Dr. St. Hanzlíka, který připisoval společnosti významnou funkci jak v činnosti vnitřní, tak i vnější, jak to nastínil na II. celostátní meteorologické konferenci v Bratislavě v r. 1953.

Vskutku, rozvine-li společnost svoji činnost v intencích Hanzlíkových a v podobné náplní, jakou pěstují ostatní meteorologické společnosti evropské a zámořské, stane se důležitým kulturním činitelem, který přispěje v budovatelských a propagačních úkolech.

Členské přihlášky přijímá vědecký tajemník společnosti kandidát fysikálně-matematických věd RNDr. Fr. Rein, adresa: Klimatologické oddělení geofyzikálního ústavu ČSAV, Grégrova 1, Praha 12. Členský příspěvek činí 10 Kčs ročně a zápisné 5 Kč jednou provždy.

Dr. A. Gregor, MZ 1959/1, ročník 12, str. 26–27


 

Složení ústředního výboru zvoleného na ustavujícím (I.) valném shromáždění:

předseda: univ. Prof. Dr. Mikuláš Konček

I. náměstek: akademik V. Novák

II. náměstek: univ. Prof. Dr. A. Gregor

vědecký tajemník: dr. František Rein

hospodář: ing. Dr. Pavel Hrubeš

členové: ředitel Zítek, pplk.. Čejka, kand. věd K. Bayer

náhradníci: doc. dr. P. Uhlíř, doc. dr. M. Nosek, doc. dr. Štefan Petrovič, prof. Dřevíkovský, dr. E. Veselý, ing. B. Krečmer

revizoři: doc. dr. S. Brandejs, dr. A. Vesecký

R. Veselá, Zápis z ustavující schůze ČSMS při ČSAV, konané dne 17. prosince 1958