You are here

Odborná meteorologická literatura

 

SUCHO V ČESKÝCH ZEMÍCH: MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST

Historie počasí a podnebí v českých zemích XI

Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka a kolektiv

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i. Brno, 2015, 1. vydání, 402 stran

ISBN 978-80-87902-11-0

CLIMATE OF THE SIXTEENTH CENTURY IN THE CZECH LANDS

HISTORY OF WEATHER AND CLIMATE IN THE CZECH LANDS VOLUME X

Rudolf Brázdil, Oldřich Kotyza, Petr Dobrovolný, Ladislava Řezníčková, Hubert Valášek

Masarykova univerzita Brno, 2013, 1. vydání, 285 stran

ISBN 978-80-210-6565-9

 

Environmental History of the Czech Republic

Environmentální historie České republiky

Jan Daniel, Jindřich Frajer, Pavel Klapka a kolektiv

Masarykova univerzita Brno, 2013, 1. vydání, 198 stran

ISBN 978-80-210-6663-2

 

Podnebí Olomouce

Miroslav Vysoudil a kolektiv

Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 1. vydání, 212 stran

ISBN 978-80-244-3285-4

 

 

KLIMA BRNA

Víceúrovňová analýza městského klimatu

Petr Dobrovolný a kolektiv

Masarykova Univerzita Brno, 2012, 1. vydání, 200 stran

ISBN 978-80-210-6029-6

 

TEMPERATURE AND PRECIPITATION FLUCTUATIONS

In the Czech Land During the Insrumental Period

Rudolf Brázdil, Monika Bělínová, Petr Dobrovolný, Jiří Mikšovský, Petr Pišoft, Ladislava Řezníčková, Petr Štěpánek, Hubert Valášek, Pavel Zahradníček

Masarykova Univerzita Brno, 2012, 1. vydání, 235 stran

ISBN 978-80-210-6052-4

THE WEATHER AND CLIMATE IN THE REGION OF OLOMOUC, CZECH REPUBLIC, BASED ON PREMONSTRATENSIAN DIARIES KEPT BY THE HRADISKO MONASTERY AND SVATÝ KOPEČEK PRIORY, 1693–1783

Rudolf Brázdil, Tomáš Černušák, Ladislava Řezníčková

Masarykova Univerzita Brno, 2011, 1. vydání, 271 stran

ISBN 978-80-210-5597-1

 

Klimatická změna v e-learningové výuce

Vít Voženílek, Jiřina Jílková, Radim Tolasz a kolektiv

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 1. vydání, 99 stran

ISBN 978-80-244-2696-9

 

 

Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady

Rudolf Brázdil, Hubert Valášek, Eva Soukalová a kol.

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2010, 1. vydání, 468 stran

ISBN 978-80-86736-22-8

 

 

HYDROLOGICKÉ DNY 2010  Voda v měnícím se prostředí

Hydrologie v České republice a ve Slovenské republice na počátku 21. století, 1. a 2. díl

Sborník příspěvků a posterových abstraktů 7. Národní konference českých a slovenských hydrologů a vodohospodářů 25. – 27. Října 2010, Hradec Králové

Český národní výbor pro Mezinárodní hydrologický program UNESCO, Slovenský národní výbor pro Mezinárodní hydrologický program UNESCO, Povodí Labe, státní podnik, Český hydrometeorologický ústav, ISBN 978-80-86690-84-1

                                        Český hydrometeorologický ústav Praha, 2010, 1. Vydání, 645 stran (2 díly)

Vodstvo a podnebí v České republice

Jan Němec, Jan Kopp (editoři)

Ministerstvo zemědělství České republiky Praha, 2009, 255 stran

ISBN 80-903482-7-0

 

 

Klimatické změny: fakta bez mýtů

Ladislav Metelka, Radim Tolasz

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Praha, 2009, 1. vydání, 35 stran

ISBN 978-80-87076-13-2

 

 

HYDROMETEOROLOGICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V OBDOBÍ 1918–2009

Miroslav Flajšman, Josef Štekl

Ministerstvo obrany České republiky, Praha, 2009, 1. vydání, 375 stran

ISBN 978-80-7278-517-9

 

 

ATMOSFÉRA A KLIMA  Aktuální otázky ochrany ovzduší

Martin Braniš, Iva Hůnová a kolektiv

Karolinum Praha, 2009, 1. vydání, 351 stran

ISBN 978-80-246-1598-1

 

 

POVODNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Jan T. Kozák, Pavla Státníková, Jan Munzar, Jiří Janata, Vladislav Hančil

Nakladatelství Kamil Mařík – Professional Publishing, Praha 2007, 1. vydání, 144 stran

ISBN 978-80-86946-39-9

 

 

VYBRANÉ PŘÍRODNÍ EXTRÉMY A JEJICH DOPADY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Rudolf Brázdil, Karel Kirchner a kolektiv

Masarykova Univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky akademie věd, v.v.i., 2007, 1. vydání, 431 stran

ISBN 978-80-210-4173-8

 

Fyzika oblaků a srážek

Daniela Řezáčová, Petr Novák, Marek Kašpar, Martin Setvák

Academia Praha, 2007, 1. vydání, 574 stran

ISBN 978-200-1505-1

 

 

Povodně a změny v krajině

Jakub Langhammer (editor)

Univerzita Karlova Praha, 2007, 1. vydání, 396 stran

ISBN 978-80-86561-86-8

 

 

Hydrodynamická stabilita atmosféry a nelineární problémy geofyzikální hydrodynamiky

Jiří Horák, Aleš Raidl

Karolinum Praha, 2007, 1. vydání, 382 stran

ISBN 978-80-246-1278-2

 

 

VODA V ČESKÉ REPUBLICE

Jan Němec, Jan Hladný (editoři)

Ministerstvo zemědělství České republiky Praha, 2006, 1. vydání, 253 stran

ISBN 80-903482-1-1

 

 

Matematické modelování v problémech klimatu

Jiří Horák

Karolinum Praha, 2006, 1. vydání, 246 stran

ISBN 80-246-200-1372-5

 

 

HISTORICKÉ A SOUČASNÉ POVODNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Rudolf Brázdil a kolektiv

Masarykova univerzita v Brně, Český hydrometeorologický ústav v Praze, 2005, 1. vydání, 369 stran

ISBN 80-210-3864-0

 

 

JAK VZNIKÁ POČASÍ

Jaroslav Kopáček, Jan Bednář

Karolinum Praha, 2005, 1. vydání, 226 stran

ISBN 80-246-1002-7

 

 

Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století

Historie počasí a hydrometeorologických extrémů

Rudolf Brázdil, Hubert Valášek, Jarmila Macková

Archiv města Brna, 2005, 1. vydání, 450 stran

ISBN 80-86736-00-8

 

POVODÍ ODRY

Otto Brosch

Nakladatelství ANAGRAM Ostrava, 2005, 1. vydání, 323 stran

ISBN 80-7342-048-1

 

 

HISTORY OF WEATHER AND CLIMATE IN THE CZECH LANDS VI: STRONG WINDS

Rudolf Brázdil, Petr Dobrovolný, Josef Štekl, Oldřich Kotyza, Hubert Valášek, Jaroslav Jež

Masarykova Univerzita Brno, 2004, 1. vydání, 378 stran

ISBN 80-210-3547-1

 

 

POVODNĚ V ČECHÁCH v dílech českých historiků a kronikářů (11. – 19. století)

Ladislav Votruba, Adolf Patera

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Praha, 2004, 1. vydání, 38 stran

ISBN 80-02-01681-5

 

 

Meteorologie

Úvod do studia dějů v zemské atmosféře

Jan Bednář

Portál, s.r.o., Praha, 2003, 1. vydání, 223 stran

ISBN 80-7178-653-5

 

HISTORY OF WEATHER AND CLIMATE IN THE CZECH LANDS V:

Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteeth Century

Rudolf Brázdil, Hubert Valášek, Zbyněk Sviták, Jarmila Macková

Masarykova Univerzita Brno, 2002, 1. vydání, 250 stran, ISBN 80-210-2896-3

 

 

Povodně: prognózy, vodní toky a krajina

Sborník výsledku výzkumu dosažených v rámci grantového projektu č. 103/99/1470 Extrémní hydrologické jevy v povodích

A. Patera, J. Váška, J. Zezulák, V. Eliáš (editoři)

České vysoké učení technické v Praze a Česká vědeckotechnická společnost Praha, 2002, 1. vydání, 436 stran, ISBN 80-01-02561-6

 

Obrázky z novodobej histórie hydrologickej služby na Slovensku

Ivan Panenka a kolektiv

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, 2002, 1. vydání, 128 stran

ISBN 80-89019-11-0

 

 

Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku

Karel Krška, Ferdinand Šamaj

Nakladatelství Karolinum, Praha 2001, 1. vydání, 568 stran

ISBN 80-7184-951-0

 

 

HISTORY OF WEATHER AND CLIMATE IN THE CZECH LANDS IV

Utilisation of Economic Sources for the Study of Climate Fluctuation in the Louny Region in the Fifteenth-Seventeenth Centuries

Rudolf Brázdil, Oldřich Kotyza

Masarykova Univerzita Brno, 2000, 1. vydání, 350 stran, ISBN 80-210-2384-8

 

HISTORY OF WEATHER AND CLIMATE IN THE CZECH LANDS III

Daily Weather in the Czech Lands in the Sixteenth Century II

Rudolf Brázdil, Oldřich Kotyza

Masarykova Univerzita Brno, 1999, 1. vydání, 228 stran

ISBN 80-210-25095-4

 

POVODÍ ODRY POVODEŇ 1997

Zpráva zpracována pracovními skupinami „Povodeň“ a „Mimořádná znečištění“

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním Wroclaw, 1999, 1. Vydání, 110 stran + 36 stran příloh

ISBN 83-916202-8-X

 

KLIMATICKÉ POMĚRY MILEŠOVKY

Rudolf Brázdil, Josef Štekl a kolektiv

Academia Praha, 1999, 1. vydání, 433 stran

ISBN 80-200-0744-X

 

 

Meteorologický slovník výkladový a terminologický

Bořivoj Sobíšek a kolektiv

Academia a Ministerstvo životního prostředí ČR, 1993, 1. vydání, 594 stran

ISBN 80-85368-45-5

 

 

Příručka dynamické meteorologie

František Pechala, Jan Bednář

Academia Praha, 1991, 1. vydání, 372 stran

ISBN 80-200-0198-0

 

 

CLIMATIC CHANGE

IN THE HISTORICAL AND INSTRUMENTAL PERIOD

Edited by Rudolf Brázdil

Masarykova Univerzita Brno, 1990, 1. vydání, 362 stran

 

 

Pozoruhodné jevy v atmosféře

Atmosférická optika, akustika a elektřina

Jan Bednář

Academia Praha, 1989, 1. vydání, 240 stran

ISBN 80-200-0054-2

 

Měření intenzity bouřkové činnosti počítači úderů blesku

F. Popolanský, Z. Špaček, J. Sitte

Výzkumný ústav energetický Brno, 1989, 1. vydání, 17 stran

 

 

 

DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ SRÁŽEK NA ÚZEMÍ SEVERNÍ MORAVY 1881–1980

Miroslav Vysoudil

Univerzita Palackého Olomouc, 1989, 1. vydání, 139 stran

 

 

 

Fyzická geografie II

Stanislav Horník a kolektiv

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986, 1. vydání, 273 stran

 

 

 

LESNÍCKA BIOKLIMATOLÓGIA

Matej Petrík, Vladimír Havlíček, Ignác Uhrecký

Príroda Bratislava, 1986, 1. Vydání, 346 stran

 

 

 

SYNOPTICKÁ METEOROLÓGIA

Alexej Semionovič Zverev

Synoptičeskaja meteorologija (Gidrometeoizdat Leningrad, 1977)

Překlad Ján Tomlain, Eva Hrouzková, Vladimír Peterka, Dušan Podhorský, Bohumil Žák

Alfa Bratislava, 1986, 1. vydání, 712 stran

 

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ ÚHRNY SRÁŽEK NA MORAVĚ

Rudolf Brázdil

Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1985, nestránkováno

FYZIKA MEZNÍ VRSTVY ATMOSFÉRY

Jan Bednář, Otakar Zikmunda

Academia Praha, 1985, 1. vydání, 248 stran

 

 

 

Fyzická geografie I

Rostislav Netopil a kolektiv

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1984, 1. vydání, 320 stran

 

 

 

Podnebí a vodní režim ČSSR

Jaroslav Červený a kolektiv

Státní zemědělské nakladatelství Praha, 1984, 1. vydání, 416 stran

 

 

 

Bioklimatologický slovník terminologický a explikativní

Zpracovala slovníková komise Československé bioklimatologické společnosti při ČSAV, redigoval Vladimír Krečmer

Academia Praha, 1980, 1. Vydání, 244 stran

 

 

Zdroje fotosynteticky účinného záření a metody jeho měření

Štěpán Kubín

Academia Praha, 1973, 1. Vydání, 236 stran

 

 

 

METODY V KLIMATOLOGII

Miloš Nosek

Academia Praha, 1972, 1. vzdání, 434 stran

 

 

 

Meteorológia a klimatológia

S. P. Chromov

Překlad Ján Tomlain

Slovenská akademie věd Bratislava, 1968, 1. vydání, 456 stran

 

 

Přímé měření výparu z volné hladiny

Práce a studie VÚV, sešit 120

Jiří Váša

Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1968, 54 stran

 

 

ZÁKLADY FYSICKÉHO ZEMĚPISU

František Vitásek

Academia Praha, 1966, 1. vydání, 532 stran

Sneh a snehová pokrývka na Slovensku

M. Konček, V. Briedoň

Slovenská akademie věd, Bratislava, 1964, 1. vydání, 76 stran

 

 

 

Príspevok k meteorológii Karpát

Mikuláš Konček

Slovenská akademie věd Bratislava, 1961, 1. vydání, 260 stran

 

 

 

INŽENÝRSKÁ METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE

Ladislav Smolík, Vladimír Stružka

Státní nakladatelství technické literatury Praha, 1959, 1. vydání, 298 stran

 

 

 

FYZIKA OBLAKŮ A SRÁŽEK

Josef Podzimek

Československá akademie věd Praha, 1959, 1. vydání, 447 stran

 

 

 

INTENSITY KRÁTKODOBŹCH DEŠŤŮ V POVODÍCH LABE, ODRA A MORAVY

Práce a studie VÚV, sešit 97

Josef Trupl

Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1958, 76 stran

 

 

Základy meteorologie a klimatologie

Stanislav Hanzlík

Československá akademie věd Praha, 1956, 3. vydání, 321 stran

 

 

 

METEOROLOGIA

M. S. Averkijev

Překlad Mikuláš Konček

Naše vojsko Praha, 1954, 1. Vydání, 490 stran

 

 

LETECKÁ METEOROLOGIE

M. Babikov

Překlad a volné zpracování Jaroslav Červený a Josef Jílek

Naše vojsko Praha, 1952, 1. vydání, 203 stran

 

 

ZÁKLADY METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE

Stanislav Hanzlík

UNIE Praha, 1947, 2. rozšířené a přepracované vydání, 266 stran