You are here

Práce a studie

Teplota půdy

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 36

Hana Středová, Petra Fukalová, Michal Lehnert, Jaroslav Rožnovský, Tomáš Středa

Český hydrometeorologický ústav Praha 2014, 1. vydání, 70 stran

ISBN 978-80-87577-45-5

ISSN 1210-7557

 

Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 35

Mojmír Kohut, Jaroslav Rožnovský, Grazyna Knozová

Český hydrometeorologický ústav Praha 2013, 1. vydání, 95 stran

ISBN 978-80-87577-16-5

ISSN 1210-7557

 

Digitalizace klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 34

Pavel Lipina, Miroslav Řepka

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2010, 1. vydání, 132 stran.

ISBN 80-86690-86-2

ISSN 1210-7557

 

Prostorové rozložení srážek na české a polské straně hraničních hor – Králického sněžníku, Jeseníků a Beskyd

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 33

Miroslav Řepka, Pavel Lipina, Martin Stříž, Mirka Mrázková, Bronislaw Glowicki, Andrzej Dancewicz, Grazyna Beblot

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2005, 1. vydání, 60 stran.

ISBN 80-86690-34-2

ISSN 1210-7557

 

Homogenizace teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových pozorování

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 32

Petr Štěpánek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2004, 1. vydání, 56 stran.

ISBN 80-86690-15-6

ISSN 1210-7557

 

Povodeň na řece Odře v červenci 1997

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 31

Tomáš Řehánek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 41 stran.

ISBN 80-86690-00-8

ISSN 1210-7557

 

Povodeň na řece Moravě v červenci 1997

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 30

Ivo Dostál, Tomáš Řehánek, Libuša Papšíková

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 43 stran.

ISBN 80-85813-89-0

ISSN 1210-7557

 

Chování extrémů v klimatologických časových řadách

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 29

Radim Tolasz

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2001, 1. vydání, 111 stran.

ISBN 80-85813-89-0

ISSN 1210-7557

 

Statistické zpracování měsíčních a ročních srážkových a odtokových charakteristik povodí řeky Moravy

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 28

Ladislav Budík, Marie Budíková

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2001, 1. vydání, 118 stran.

ISBN 80-85813-81-5

ISSN 1210-7557

 

Současný stav metodologie poklesové fáze odtoku

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 27

Jiří Stehlík

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1998, 1. vydání, 27 stran.

ISBN 80-85813-58-0

ISSN 1210-7557

 

Hydrologické předpovědi v povodí vodního díla Nýrsko. Vyhodnocení povodně v povodí Berounky z prosince 1993

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 26

Z. Barták, M. Budíková, J. Sulan, J. Hostýnek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1995, 1. vydání, 50 stran.

ISSN 1210-7557

 

Organické látky v plaveninách

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 25

Taťána Petrůjová

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1995, 1. vydání, 45 stran.

ISSN 1210-7557

 

Identifikace změny v časové řadě

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 24

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 79 stran.

 

Plaveniny v povodí Moravy

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 23

Taťána Petrůjová, Ivo Dostál, Dana Dydowiczová

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 51 stran.

ISBN 80-85813-07-6

ISSN 1210-7557

 

Životní prostředí a zdravotní stav dětské populace

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 22

Libor Hejkrlík

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1993, 1. vydání, 40 stran.

ISBN 80-901262-8-6

ISSN 1210-7557

 

Režim jakosti vod a plavenin v povodích vybraných českých řek

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 21

Miroslava Cucová, Ludvík Doležal, Martin Guth, Milada Hrdlocicsová, Vít Kodeš, Hana Tomešová, Jan Vašátko

Hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 64 stran.

ISBN 80-901262-6-X

ISSN 1210-7557

 

Čistota ovzduší a kvalita vody v povodí dolní části Berounky

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 20

Jiří Bubník, Martin Guth, Jiří Kessl, Milada Hrdlovicsová, Jaroslav Šantroch, Jan Vašátko

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 1. vydání, 61 stran.

 

Prognóza peronospory chmelové pro chmelnice v extrémních klimatických podmínkách

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 19

Václav Havlík, Martin Možný

Český hydrometeorologický ústav, 1990, 1. vydání, 25 stran.

 

Sněhová pokrývka hornatin a vrchovin Severomoravského kraje

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 18

Vladislav Kříž, Radim Tolasz

Český hydrometeorologický ústav, 1990, 1. vydání, 46 stran.

 

Protimrazová ochrana ovocných sadů umělou mlhou

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 17

František Dětinský, Václav Havlík

Český hydrometeorologický ústav, 1990, 1. vydání, 53 stran.

 

Halphenova rozdělení pravděpodobnosti

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 16

Václav Dvořák

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1989, 1. vydání, 25 stran

 

Regionální úroveň znečištění přírodních složek životního prostředí

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 15

B. Böhm

Hydrometeorologický ústav Praha, 1989, 1. vydání, 25 stran

 

Ničivé krupobití a húlavy na území ČSR dne 18. 8. 1986

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 14

Jan Pavlík, Vilibald Kakos, Jan Strachota

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 29 stran

 

Verifikace předpovědí počasí

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 13

Eva Červená

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 47 stran

 

Příspěvek k prostorové interpretaci charakteristik klimatologických prvků

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 12

Tomáš Litschmann

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 27 stran

 

Šestihodinové změny teploty a geopotenciálu na stanici Praha - Libuš

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 11

Dagmar Vítková

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1987, 1. vydání, 24 stran

 

Aplikace přístrojové techniky v krasové hydrologii

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 10

Zdeněk Kožnárek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1987, 1. vydání, 20 stran

 

Námraza a její předpověď. Námrazová kalamita v energetice na území ČSR

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 9

Josef Vrána

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1986, 1. vydání, 108 stran

 

Klima, teplotní režim a ledové jevy v povodí dolní Berounky

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 8

Josef Horák, František Stuchlík, Jan Vašátko

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1985, 1. vydání, 54 stran

 

O povodních z let 1872 až 1981 na Litavce a jejich významu pro odhad -letých průtoků

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 7

Ladislav Kašpárek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1984, 1. vydání, 56 stran

 

Srážkové a teplotní poměry moravské chmelařské oblasti

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 6

Václav Lednický

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1984, 1. vydání, 39 stran

 

Využití snímků z meteorologických družic při synoptické analýze

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 5

Jan Pavlík

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1983, 1. vydání, 15 stran, 40 obrázků

 

Rozptyl škodlivin v ovzduší v městě Ústí nad Labem

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 4

Jiří Barbořík

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1983, 1. vydání, 19 stran

 

Čáry překročení ukazatelů jakosti vody v tocích

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 3

Miloš Kredba

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1983, 1. vydání, 19 stran, 72 tabulek, 72 obrázků

 

Analýza korelačních vztahů mezi průtokovými a srážkovými řadami

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 2

Ladislav Kašpárek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1982, 1. vydání, nestránkováno

 

Základní rysy variability a sezonality průtoku československých řek

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 1

Vladislav Kříž

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1982, 1. vyd