You are here

Publikace mimo ediční řady ČHMÚ

100 LET AGROMETEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ V DOKSANECH

M. Možný, D. Bareš, J. Novák

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2015, 1. vydání, 42 stran

ISBN 978-80-87577-54-7

 

KLIMATOLOGICKÁ STANICE KLATOVY. 100 LET MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ

Jiří Hostýnek

Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, Praha, 2014, 1. vydání, 28 stran

ISBN 978-80-87577-26-4

 

60 LET POZOROVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÉ STANICE LYSÁ HORA

Jaroslav Chalupa, Vladimír Ondruch, Pavel Lipina

Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, Praha, 2014, 1. vydání, 40 stran + CD

ISBN 978-80-87577-36-3

 

ČHMÚ – MĚŘENÍ A HODNOCENÍ ATMOSFÉRY A HYDROSFÉRY

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2014, 1. vydání, 40 stran.

ISBN 978-80-87577-28-8

 

Povodně v České republice v červnu 2013

Jan Daňhelka, Jan Kubát, Petr Šercl, Radek Čekal

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2014, 1. vydání, 85 stran

ISBN 978-80-87577-41-7

 

KRÁTKÉ ÚVAHY O VODĚ

ČHMÚ ve spolupráci s ČNVH u příležitosti mezinárodního roku vodní spolupráce 2013

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2013, 1. vydání, 98 stran

ISBN 978-80-87577-24-0

 

Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy

Wplyw warunków meteorologicznych na jakość powietrza w obszarze przygnicznym Ślaska i Moraw

Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Ewa Krajny, Blanka Krejčí, Leszek Ósródka, Vladimíra Volná, Marek Wojtylak

                                   Český hydrometeorologický ústav Praha a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2013,

                                   1. vydání, 181 stran. ISBN 978-80-87577-15-8 (ČHMÚ), ISBN 978-83-61102-79-3 (IMGW)

METODOLOGIE KONTROLY A HOMOGENIZACE ČASOVÝCH ŘAD V KLIMATOLOGII

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Rudolf Brázdil, Radim Tolasz

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2012, 1. vydání, 118 stran.

ISBN 978-80-86690-97-1

 

Atlas fenologických poměrů Česka

Lenka Hájková, Vít Voženílek a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci, Praha a Olomouc 2012, 1. vydání, 311 stran

ISBN 978-80-86690-98-8 (ČHMÚ), ISBN 978-80-244-3005-8 (UP)

 

Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR

Jan Daňhelka, Libor Elleder a kol.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2012, 1. vydání, 182 stran

ISBN 978-80-87577-12-7

 

Přívalové povodně na území České republiky v červnu a červenci 2009

Jan Daňhelka, Jan Kubát (editoři)

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009, 1. vydání, 72 stran

ISBN 978-80-86690-75-9

 

DATABASE PROCESSING OF CLIMATOLOGICAL DATA

Radim Tolasz

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009, 1. vydání, 69 stran

ISBN 978-80-86690-68-1

 

Lokální varovný protipovodňový systém pro obec Olešnice v Orlických horách

Radim Tolasz a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009, 1. vydání, 69 stran

ISBN 978-80-86690-73-5

 

Historie a současnost hydrometeorologické služby na jižní Moravě

Karel Krška, Václav Vlasák a Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav, 2008, 1. vydání, 256 stran.

ISBN 978-80-86690-52-0

 

Atlas podnebí Česka

Radim Tolasz, Taťána Míková, Anna Valeriánová, Vít Voženílek a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci, Praha a Olomouc 2007, 1. vydání, 255 stran, ISBN 978-80-86690-26-1 (ČHMÚ), ISBN 978-80-244-1626-7 (UP)

 

HISTORIE A SOUČASNOST REGIONÁLNÍ HYDROLOGIE

Sborník přednášek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2005, 1. Vydání, 44 stran

ISBN 80-86690-33-4

 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV 1954–2004

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2004, 1. vydání, 64 stran

ISBN 80-86690-11-3

 

Fenologický atlas

Luboš Coufal, Vladimír Houška, J. David Reitschläger, Jaroslav Valter, Tomáš Vráblík

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2004, 1. vydání, 264 stran.

ISBN 80-86690-21-0

 

50 LET POZOROVÁNÍ NA PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÉ STANICI LYSÁ HORA

Pavel Lipina a kol.

Český hydrometeorologický ústav, 2004, 1. vydání, 70 stran.

ISBN 80-86690-20-2

 

POČASÍ

Moderní předpovědní metody, prevence a snižování následků katastrof

K vydání připravil Český hydrometeorologický ústav

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 2002, 1. vydání, 64 stran

ISBN 80-7212-189-8

Meteorologická stanice Červená

50 let trvání 1952–2002

Daniel Říčan

MěÚ Budišov nad Budišovkou, 2002, 1. vydání, 22 stran

 

50 LET METEOROLOGICKÉ STANICE CHURÁŇOV

Josef Staněk a kol.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 105 stran

ISBN 80-85813-98-X

 

100 LET METEOROLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ NA LYSÉ HOŘE

Sborník referátů ze semináře konaného na Lysé hoře 28.–29. května 1997

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1997, 1. vydání, 69 stran.

 

 

Podnebí Českých Budějovic

František Vavruška

Český hydrometeorologický ústav, pobočka České Budějovice, 1990, 1. vydání, 32 stran + 56 příloh

 

 

ZPRACOVÁNÍ KLIMATOLOGICKÝCH INFORMACÍ

Karel Vaníček, Luboš Němec, Jarmila Reinhartová, Josef Štekl, Jaroslav Dykast, Milan Kameník, Ivan Sládek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1988, 1. vydání, 167 stran.

 

 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Vydal Český hydrometeorologický ústav ve Státním zemědělském nakladatelství, Praha, 1984, 1. vydání, 80 stran

ISBN 80-86690-33-4

 

 

OBSERVATIONES METEOROLOGICAE PRAHA-KLEMENTINUM

Tomáš Vosolsobě

Hydrometeorologický ústav Praha, 1976

AGROKLIMATICKÉ PODMIENKY ČSSR

M. Kurpelová, L. Coufal, J. Čulík

Hydrometeorologický ústav Bratislava, 1975, 1. vydání, 270 stran

 

 

Podnebí a počasí v Krušných horách

Český hydrometeorologický ústav a Meteorologická služba Německé demokratické republiky

Nakladatelství technické literatury Praha, 1975, 1. vydání, 106 stran

 

 

Všeobecná meteorologie

Učební texty pro pomaturitní studiu sv. č. 9

Miroslav Reinhart

Hydrometeorologický ústav Praha, 1970, 116 stran

 

Podnebí Československé socialistické republiky. Souborná studie

Hydrometeorologický ústav Praha, 1969, 1. vydání, 357 stran a 162 obrázků

 

 

 

MEZINÁRODNÍ ALBUM OBLAKŮ PRO POZOROVATELE V LETADLECH

ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES pour les observateurs en aéronef

Světová meteorologická organizace, Ženeva, Peklad a volná úprava pracovníci HMÚ

                                   Hydrometeorologický ústav Praha, 1967, 1. vydání, 32 listů a 2 přílohy

Klimatické a fenologické pomery Východoslovenského kraja

Kolektiv pracovníků hydrometeorologického ústavu pobočky v Bratislavě

Hydrometeorologický ústav Praha, 1966, 1. vydání, 276 stran

 

 

MEZINÁRODNÍ ATLAS OBLAKŮ Zkrácené vydání pro pozorovatele meteorologických stanic

ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES Světová meteorologická organizace, Ženeva

Překlad a volná úprava A. Vesecký, Z. Dvorný, B. Sobíšek

                                   Hydrometeorologický ústav Praha, 1965, 1. vydání, 72 listů a 4 přílohy

PRŮMĚRNÉ TEPLOTY VZDUCHU V ČSSR 1931–1960

Hydrometeorologický ústav v Praze, 1964, 10 stran

 

 

 

PRŮMĚRNÉ ÚHRNY SRÁŽEK 1931–1960

České země

Hydrometeorologický ústav v Praze, 1961, 33 stran

 

 

Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky

Hydrometeorologický ústav Praha, 1961, 1. vydání, 379 stran a 6 map

 

 

 

POČASÍ na území Čech a Moravy v typických povětrnostních situacích

Jan Brádka, Antonín Dřevikovský, Zdeněk Gregor, Julius Kolesár

Hydrometeorologický ústav Praha, 1961, 1. vydání, 32 stran + 22 příloh

 

 

KLIMATICKÉ POMERY HURBANOVA

Štefan Petrovič a Kolektiv pracovníků hydrometeorologického ústavu pobočky v Bratislavě

Hydrometeorologický ústav Praha, 1960, 1. vydání, 278 stran

 

 

PRŮMĚRNÉ ÚHRNY SRÁŽEK 1901–1950

České země

Hydrometeorologický ústav v Praze, 1958, 19 stran

 

 

Atlas podnebí Československé republiky

Zpracoval Hydrometeorologický ústav v Praze a Kartografický a reprodukční ústav v Praze

Antonín Vesecký, Štefan Petrovič, Vojtěch Briedoň, Vladimír Karský

                                   Ústřední správa geodesie a kartografie Praha, 1958, 1. vydání, 54x90 cm, nestránkováno

STÁTNÍ ÚSTAV METEOROLOGICKÝ V PRVÉM DESETILETÍ REPUBLIKY 1918–1928

Publikace řady C, svazek I.

Rudolf Schneider

Státní ústav meteorologický Praha, 1928, 1. vydání, 91 stran