You are here

Významné osobnosti meteorologického školství, vědy, výzkumu a provozu

Na tomto místě přinášíme medailonky významných osobností české meteorologie (významní pedagogové, vědci, výzkumníci a provozní pracovníci).

Jsou to osobnosti z dob od počátků meteorologie v českých zemích až do současné doby.

Medailonky byly zpravidla publikovány v časopise Meteorologické Zprávy nebo ve Věstnících České meteorologické společnosti u příležitostech výročí narození, významných životních jubileích nebo výročí jejich úmrtí.

Osobnosti jsou řazeny abecedně.