You are here

Malenovice 24. – 26. září 2007

10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2007

Ve dnech 24. až 26. září 2007 se uskutečnil v Malenovicích pod Lysou horou pravidelný seminář České meteorologické společnosti s názvem: 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997.

Seminář byl věnován 10letému výročí povodní na severní Moravě, ve Slezsku ale také ve východních Čechách a Polsku. Na seminář bylo přihlášeno 19 příspěvků. Ve třech přednáškových blocích celkem zaznělo 16 příspěvků.

Letošního semináře v Malenovicích se zúčastnilo více než 80 účastníků. Tradičně nejvíce, více než polovina, jich bylo z ČHMÚ. Početné zastoupení měl Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Odbor hydrometeorologického zabezpečení – Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (dříve Povětrnostní ústřední) Armády ČR a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Dále byli účastníci z podniku Povodí Odry, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, SHMÚ Košice, Regionálního výboru pro omezování následků katastrof a Botanického ústavu AV ČR. Řada účastníků a zároveň přednášejících byla z akademické půdy: PřF UP Olomouc, PřF OU Ostrava, VŠB-TUO Ostrava, PřF MU Brno, Technická Univerzita Zvolen a Univerzita obrany v Brně.

Seminář byl výbornou příležitostí k připomenutí povodní v letech 1997 a 2002, k prezentaci výsledků a způsobů zpracování dat a prezentaci nových metod a postupů v synoptické a hydroprognózní službě.

Samotné místo konání semináře bylo téměř symbolické. Lysá hora a její okolí bylo oblastí s nejvyšším srážkovým úhrnem v červenci 1997 (233,8 mm dne 6. července, 571 mm od 5. do 8. července a okolo 811,5 mm za celý červenec, srážkový normál v červenci je 197 mm).

Jako téměř symbolicky, po 10 letech, dochází k opětovnému vydání Sborníku ze semináře. Tentokrát pouze Sborník abstraktů. V roce 1997 byl vydán obsáhlý Sborník příspěvků ze semináře v Josefově dole v Jizerských horách, který byl věnován 100letému výročí extrémního srážkového úhrnu 375 mm za 24 hodin.

Tento seminář, stejně jako všechny předešlé, přinesl mnoho nových zajímavých poznatků a výbornou příležitostí k setkání odborníků z různých institucí, škol a výzkumu spřízněných meteorologickou a hydrologickou problematikou.

V rámci semináře byl v úterý odpoledne uspořádán výstup na Lysou horu s prohlídkou meteorologické stanice (druhá nejvýše umístěná meteorologická stanice v Česku (1322 m n.m. výška terénu pod budkou)) a exkurzí na vysílač Českých radiokomunikací. Pěkný zážitek z výstupu na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd byl umocněn příznivým počasím. Bylo teplo, slunečno a téměř bezvětří.

Za celoživotní vědeckou činnost a dlouholetou obětavou práci pro společnost se stala RNDr. Helena Vondráčková, CSc. čestnou členkou České meteorologické společnosti.

Přehled přihlášených příspěvků:

 • Beranová, R. – Kyselý J.: Vliv klimatických změn na pravděpodobnosti silných srážkových epizod ve střední Evropě.
 • Halenka, T. – Belda, M. – Mikšovský, J.: Srážkové extrémy v regionálním klimatickém modelu – první výsledky simulace s vysokým rozlišením pro projekt CECILIA
 • Horák, J. – Klajblová, V. – Unucka, J. – Juřikovská, L. – Židek, D.: Posouzení a srovnání zdrojů předpovědí srážek v povodí toku Bělé z pohledu jejich využití pro potřeby srážko-odtokových modelů.
 • Hríbik, M. –  Majlingová, A. –  Škvarenina, J. – Kyselová, D. – Hlavatá, H.: Zásoby vody v snehu ako potenciál jarných povodní v orografickom celku Poľana
 • Hostýnek, J. – Sklenář, K. – Sulan, J.: Extrémní sněhové srážky v západních Čechách
 • Hošek, A.: Vzpomínka na  katastrofální povodeň  v roce 1997  na severní Moravě a ve Slezsku.
 • Kakos, V.: Synoptické zvláštnosti povětrnostní situace v druhé dekádě srpna 2002
 • Kliegrová, S. – Mrkvica, Z.: Analýza srážek  na území východních Čech za období 1901-2000
 • Krška, K.: Lysá hora v nejstarších klimatologických zpracováních
 • Macková, J. – Brázdil, R.– Dobrovolný, P. – Halásová, O. – Keprtová, K.– Řehánek, T. – Soukalová, E.: Povodně na Moravě a ve Slezsku
 • Müller, M. – Kašpar, M.: Porovnání extremity termodynamických polí při povodni 1997 a při dalších povodních v povodí Odry
 • Navrátil, L. – Jurek, M. – Vysoudil, M.: Interpretace srážkových extrémů v přírodním parku Údolí Bystřice
 • Řehánek, T.: Vyhodnocování a odvozování povodňových vln v povodích Odry a horní Moravy
 • Sulan, J.: Mezinárodní výměna meteorologických výstrah
 • Šálek, M.: Orografické zesílení srážek a jeho důsledky pro kvantitativní odhad srážkových úhrnů meteorologickými radary
 • Tolasz, R.: Klimatická změna a extremita klimatu
 • Zacharov, P. –  Řezáčová, D. – Sokol, Z.: Numerická předpověď silných konvektivních srážek s vysokým rozlišením, hodnocení nejistoty předpovědi
 • Židek, D. – Lipina, P.: Zdroje operativních dat z měřících stanic, zpracování dat a formy využití pro potřeby meteorologické a hydrologické předpovědní služby za období 1997–2007
 • Řepka, M.: Lysá hora

Pavel Lipina – Helena Vondráčková, MZ 2007, ročník 60, č. 6, str. 174 a 193