You are here

Radostovice 12. až 14. října 2004

Semináč Klimatické změny a modelování atmosférických procesů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2004

Tradiční seminář České meteorologické společnosti, pořádaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Matematicko-fyzikální fakultou a Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR se uskutečnil 12. až 14. října 2004 na osvědčeném místě ve vzdělávacím a rekreačním středisku ČHMÚ v Radostovicích u Mladé Vožice. Tématem semináře byly Klimatické změny a modelování atmosférických procesů.

V průběhu čtyř pracovních půldnů odeznělo celkem 19 přednášek:

 • Taťána Míková (ČHMÚ): Vybrané zajímavosti ve variabilitě tlaku vzduchu v posledních dvou stoletích v Praze-Klementinu
 • Jiří Hostýnek (ČHMÚ): Kolísání teplot a srážek sekulárních řad v ČR v kontextu s regionem střední Evropy
 • Luboš Němec, Ilona Setničková (ČHMÚ): Změny sněhových charakteristik za posledních 100 let
 • Zuzana Chládová, Jaroslava Kalvová (MFF UK): Změny vybraných klimatických charakteristik v ČR v období 1961–2000
 • Miloslava Starostová (ČHMÚ): Zvláštnosti teplotní řady v Temelíně
 • Václav Směly: Sluneční činnost a globální oteplení v ČR
 • Tomáš Halenka (MFF UK): Historie a současnost modelování klimatu
 • Ladislav Metelka (ČHMÚ): Systémy umělé inteligence jako nástroj pro empirické klimatologické modelování
 • Petr Pišoft (MFF UK): Wavelet analýza v klimatologii: teorie a aplikace
 • Ladislav Metelka (ČHMÚ): Využití neuronových sítí v meteorologické a klimatologické praxi
 • Radan Huth (ÚFA AV ČR): Využití statistického downscalingu při konstrukci scénářů klimatické změny
 • Tomáš Halenka (MFF UK): Regionální klimatické modely v ČR, první výsledky
 • Martin Janoušek (ČHMÚ): Dynamický downscaling reanalýzy ERA40 modelem ALADIN
 • Aleš Farda (ČHMÚ): Využití a vývoj fyzikálních parametrizací modelu ALADIN pro klimatické experimenty
 • Lucie Pokorná (ÚFA AV ČR): Módy proměnlivosti atmosférické cirkulace v euroatlantické oblasti
 • Milena Kovářová (Botanický ústav AV ČR): Hodnocení dlouhodobých klimatologických dat z mokřadního ekosystému Mokré Louky u Třeboně
 • Miloslav Müller (ÚFA AV ČR): Metody rekonstrukce historických konvekčních bouří
 • Jaroslava Kalvová (MFF UK): Informace o CD z meteorologie a klimatologie pro střední školy
 • Jan Pavlík (ČHMÚ): Informace z 1. světové konference o vysílané meteorologii konané v Barceloně v červnu 2004

V rámci semináře byly vystaveny postery připravené účastníky semináře pro různé zahraniční konference:

 • Ladislav Metelka, Stanislava Kliegrová (ČHMÚ): Statistical Downscaling of Daily Temperature in Central Europe: A Comparison of Linear Models and Neural Network
 • Ladislav Metelka, Karel Vaníček (ČHMÚ): Development and Testing of Neural Models for Simulation of Total Ozone in the European Region
 • Ladislav Metelka, Radim Tolasz (ČHMÚ): Non-Linear North Atlantic SLP Variability in Winter Period
 • Jiří Mikšovský, Aleš Farda (MFF UK): Phase space rekonstruction: Some practical applications and comparison of a few linear and nonlinear methods of time series analysis
 • Petr Pišoft, Jaroslava Kalvová (MFF UK): Qualitatives analysis of climate variability during past centuries across the Europe and the wavelet transform of secular meteorological series, solar and North Atlantic Oscillation index series

Celkem se semináře zúčastnilo 64 odborníků, převážně z pořádajících organizací. Akce proběhla v přátelském duchu, i počasí se k nám zachovalo celkem dobře, bylo sice chladno, ale nepršelo.

Helena Vondráčková, Věstník ČMeS 2004/2, prosinec 2004