Aktuální zprávy a informace

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé meteorologie

informujeme, že termín výroční konference EMS je 3. – 8. září 2023 v Bratislavě a výroční konference ČMeS se bude konat v termínu 19. – 21. září 2023 v Roudnici nad Labem. Poznamenejte si prosím do diářů.

Světový meteorologický den 2022

Letošního téma Světového meteorologického dne:

Výkonná rada WMO vybrala pro rok 2022 k připomenutí Světového meteorologického dne téma: Včasné varování a včasná akce. Hydrometeorologické a klimatické informace pro snížení rizika katastrof. 

Světová meteorologická organizace si každoročně 23. března připomíná, že dne 23. března 1950 vstoupila v platnost Úmluva o založení Světové meteorologické organizace (WMO).

více informací přineseme později

Telč 2022

Ve dnech 20. až 22. září 2022 se v Telči, v prostorách hotelu Antoň, uskutečnila výroční konference České meteorologické společnosti. Podtitul letošní konference byl Meteorologické aspekty minulých i budoucích povodní – výročí velkých povodní – 20 let v Čechách, 25 let na Moravě a 150 let na Berounce. Konference byla tradičně organizovaná ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. a Univerzitou Karlovou.

SMD 2021

Světový meteorologický den je v roce 2021 věnován tématu „Oceán: naše klima a počasí“

Světový meteorologický den v roce 2021 je věnován tématu “Oceán, naše klima a počasí”. Připomíná se jím pozornost, kterou WMO věnuje vazbám mezi oceánem, klimatem a počasím v rámci systémových procesů Země.

Vzpomínky na osobnosti oboru, kteří opustili naše řady od roku 2020

Milé kolegyně a milí kolegové, před deseti dny (8. ledna 2022) zemřel ve věku 86 roků Vilda Kakos, dlouholetý člen České meteorologické společnosti a bývalý předseda její pražské pobočky.

-mm- 18.1.2022

Nobelova cena fyziku 2021

Nobelova cena za fyziku pro modelování změny klimatu

Plánované akce ČMeS

Plánované akce a události ČMeS

Výročí 2022

Meteorologická a jiná výročí v roce 2022

Přehled (zcela jistě neúplný) výročí narození a úmrtí významných meteorologů, popř. jiných významných osobností spřízněných oborů, členů společnosti. Dále výročí mimořádných meteorologických (a dalších spřízněných oborů) událostí, meteorologických institucí, popř. významných počinů. Výročí uvádíme od padesáti let věku (a dále výročí po pěti letech: 60, 65…).

Jizerka 2022

Meteorologická konference Jizerka 2022

 

Ve dnech 17. – 19. května 2022 se na Jizerce v Jizerských horách (Panský dům a Pyramida) konala meteorologická konference pod názvem Jizerka 2022 pořádaná Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a Českou meteorologickou společností (ČMeS).

Výroční konference ČMeS 2021

Výroční konference České meteorologické společnosti 2021

Ve dnech 21. až 23. září 2021 se v Lounech v prostorách hotelu Union uskutečnila výroční konference České meteorologické společnosti tradičně organizovaná ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS