Aktuální zprávy a informace


 

Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa

14. ledna 2020, Galerie Vodní tvrze

Na leden 2020 připravilo Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem tematicky ojedinělou výstavu s názvem Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa, která pojednává o výjimečných meteorologických situacích v Jeseníkách a Rychlebských horách v období 1978 až 2017, které jsou možným odleskem klimatických změn.

Terminologická skupina

Terminologická skupina ČMeS

Povětrnostní sloupy

Český hydrometeorologický ústav vydává novou knihu pod názvem „Povětrnostní sloupy”

Průvodce po objektech drobné architektury s meteorologickými přístroji

Předsilvestrovká vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2019

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS dne 30. prosince 2019 v Loučkách u Oder, 16. ročník

V pondělí 30. prosince 2019 se uskutečnila tradiční, již šestnáctá, "vycházka" a předsilvestrovské setkání členů ostravské pobočky ČMeS, našich přátel a rodinných příslušníků.

 

 

 

900 let od první známe povodně (2018)

MCXVIII - 900 LET OD PRVNÍ ZNÁMÉ POVODNĚ NA VLTAVĚ

Povodeň na Vltavě z roku 1118 je nej starší spolehli­vě doložená povodeň na našem území. Zmínku o ní uvádí Kosmas v čtyřicáté čtvrté kapitole své Kroniky české v násle­dujícím latinském znění:

Rozhovor s M. Riederem (2018)

ROZHOVOR S MGR. MARKEM RIEDEREM ŘEDITELEM ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

1. Jak se změnil Český hydrometeorologický ústav v obdo­bí, které jste trávil pracovně ve Výzkumném ústavu vodohospodářském?

SMD 2019

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN JE V ROCE 2019 VĚNOVÁN TÉMATU „SLUNCE, ZEMĚ A POČASÍ ”

Slunce dodává Zemi ener­gii, která je zdrojem veškeré­ho života. Energii, která pohání počasí, oceánské proudy a kolo­běh vody. Slunce ovlivňuje nála­du a každodenní aktivity nás všech.... Je inspirací pro sklada­tele hudby, je tématem fotografií a dalších uměleckých prací.

SMD 2018

Rozhovor s V. Dvořákem (2017)

Rozhovor s ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu v letech 2011 až 2017

1. Pane řediteli, v letošním roce končí Vaše téměř sedmileté působení v čele ČHMÚ. Můžete se ohlédnout v čase a přiblížit našim čtenářům ty nejdůležitější události, které se v ČHMÚ od roku 2011 udály nebo na ČHMÚ působily zvenčí?

SMD 2017

Poselství u příležitosti Světového meteorologického dne 2017

Poselství generálního tajemníka

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS