Aktuální zprávy a informace

 

Seminář České meteorologické společnosti

Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách

Seminář se konal ve dnech: 12. – 14. 9. 2017 (úterý – čtvrtek) v hotelu Alfa Resort v Deštném v Orlických horách.. Více informací na www.cmes.cz/cs/seminar2017

 


 

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS se uskuteční v pondělí 18.9. 2017 v 15:00 na brněnské pobočce ČHMÚ.

Den Země

TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. dubna 2017

Společné prohlášení o globálním klimatu vydané ke Dni Země

Mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí u příležitosti Dne Země, který si připomínáme 22. dubna (http://www.earthday.org/) a který je letos zaměřen na environmentální a klimatickou gramotnost, vydalo Společné prohlášení o globálním klimatu.

2017 - Deštné v Orlických horách

Seminář

Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách

Přednášky 2017

Přehled přednášek ČMeS a ČHMÚ pobočky Ostrava za rok 2017

 

13. 3. 2017    RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ Ostrava/Nový Malín):

 Porovnání výstupů z modelu Aladin s výsledky měření na LMS Mošnov a MS Lysá hora“

22. 5. 2017     RNDr. Roman Volný (ČHMÚ Ostrava):

 „Změny v systémech výstražných informací ČHMÚ“

5. 6. 2017      Ing. Jiří Nekovář, CSc. (ČHMÚ Praha):

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

PETTERI TAALAS, generální tajemník Světová meteorologická organizace

Klimatická změna působí na naše přírodní i lidské prostředí. Lidmi vyprodukované emise skleníkových plynů nadále rostou a teplota nižších vrstev atmosféry a oceánu se zvyšuje.

Planeta Země je dnes již o 1 °C teplejší než na počátku 20. století. Potřebu odvážných opatření jednomyslně uznává mezinárodní společenství.

Vilibald Kakos

K 80. NAROZENINÁM VILIBALDA KAKOSE

Nárůst lidského poznání během 20. století způsobil tlak na větší specializaci vědních oborů. Přitom se však stále více ukazovalo, že kromě úzce zaměřených odborníků je třeba i osobností, které budou propojovat klasické obory a rozvíjet nové na jejich pomezí. Takovou disciplínou je i hydrometeorologie, jejíž výraznou postavou je Vilibald Kakos, který oslavil osmdesátiny pouhé dva dny po Janu Strachotovi, s nímž ho spojují podobné životní osudy.

Dušan Závodský

Opustil nás doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc.

Doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc., významná osobnosť v oblasti ochrany ovzdušia na Slovensku, dlhoročný pracovník SHMÚ a dlhoročný člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, nás opustil 24. októbra 2015 vo veku 74 rokov.

100 let meteorologické observatoře na Milešovce

100 let meteorologické observatoře na Milešovce

V roce 2005 jsme oslavili sté výročí zahájení klimatologických měření a pozorování na meteorologické observatoři Milešovka. Je to příležitost k ocenění práce celé řady pracovníků observatoře, kteří v průběhu sta let vytvářeli datový soubor výsledků meteorologických měření a pozorování. Je to i důvod zamyslet se nad prací meteorologů a klimatologů, kteří s využitím dat z Milešovky vytvořili řadu odborných studií a je to i možnost zamyslet se nad budoucností observatoře.

ALADIN A LACE

ALADIN A LACE

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS