Aktuální zprávy a informace

Sbírkové fondy

 

Vojenský historický ústav Praha spravuje v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů sbírku evidovanou v CES MK ČR. Ke konci roku 2012 obsahovala sbírka Vojenského historického ústavu Praha 182 061 inventárních položek představujících více než 300 tisíc sbírkových předmětů rozdělených do třiceti podsbírek.

 

XXVI. meteorologie

 

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2017

Předsilvestrovská vycházka ČMeS dne 30. prosince 2017 ve Štramberku, 14. ročník

 

V sobotu 30. prosince 2017 se uskutečnila tradiční, již čtrnáctá, vycházka a předsilvestrovské setkání členů ostravské ČMeS, jejich přátel a rodinných příslušníků.

Přednášky - podzim 2017

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS najdete v příloze.

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, každé druhé úterý ve 14:30.

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS se uskuteční v pondělí 18.9. 2017 v 15:00 na brněnské pobočce ČHMÚ.

Den Země

TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. dubna 2017

Společné prohlášení o globálním klimatu vydané ke Dni Země

Mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí u příležitosti Dne Země, který si připomínáme 22. dubna (http://www.earthday.org/) a který je letos zaměřen na environmentální a klimatickou gramotnost, vydalo Společné prohlášení o globálním klimatu.

2017 - Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách 12. – 14. září 2017

Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2017

Ve dnech 12. až 14. září se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., tentokrát na téma Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách. Seminář se konal v příjemném prostředí horského hotelu Alfa Resort v Deštném v Orlických horách, kam se přihlásilo celkem 56 účastníků. Uspořádání semináře se po čtyřech letech ujala královéhradecká pobočka ČMeS a ČHMÚ.

Přednášené příspěvky byly tematicky rozděleny do čtyř okruhů: Meteorologická data – pořizování, úschova, zpracování a distribuce, Staniční pozorování a měření, Radarová data a Aplikace. Celkem zaznělo 20 příspěvků, nejobsáhlejším tématem bylo Staniční pozorování a měření s 8 prezentacemi. Abstrakty příspěvků jsou obsaženy ve vydaném sborníku [1] a v předneseném pořadí jsou uvedeny níže. Hlasováním účastníků semináře byly vybrány tři nejlepší příspěvky. Na prvním místě se umístil příspěvek autorského kolektivu Petra Štěpánka „Technické řady meteorologických prvků a z nich odvozené high-end produkty (např. geodatabáze)“. Druhé místo obsadil příspěvek Ladislava Metelky „Maximální clear-sky UV indexy na území ČR“ a na třetím místě skončil Radim Tolasz s příspěvkem „CLIDATA - Potřebujeme je vůbec?“. Výherci získali poukázky na nákup v internetovém knihkupectví Martinus.cz.

 

SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ

Meteorologická data – pořizování, úschova, zpracování a distribuce:

Tomáš Halenka (KFA MFF UK): Meteorologická data – co je k dispozici

Pavla Skřivánková (ČHMÚ): Crowdsourcing a Internet of Things v meteorologii

Marie Doleželová (Red Hat Czech, s.r.o.): Red Hat Enterprise Linux – operační systém nejen pro meteorologické servery. Filozofie open source softwaru, historie, specifika a využití

Radim Tolasz (ČHMÚ): CLIDATA - Potřebujeme je vůbec?

Staniční pozorování a měření:

Anna Valeriánová (ČHMÚ): Automatizace sítě meteorologických a klimatologických stanic ČHMÚ

Pavel Lipina, Miroslav Řepka, Stanislava Kliegrová, Radim Tolasz, Anna Valeriánová (ČHMÚ): Kontrola pravidelných meteorologických dat v ČHMÚ v databázi CLIDATA

Stanislava Kliegrová, Alexandra Žďánská, Lucie Kašičková (ČHMÚ): Porovnání měření srážek manuálním a automatickým srážkoměrem

Miroslav Dušek (METEOSERVIS, v.o.s.): Novinky ve výrobcích firmy Meteoservis a jejich vliv na měřené veličiny

Gražyna Knozová (ČHMÚ), Marie Doleželová (Red Hat Czech, s.r.o.): Stanovení doby opakování maximálních úhrnů krátkodobých dešťů na základě měření automatického srážkoměru

Martin Možný (ČHMÚ): Měření teploty a vlhkosti půdy v síti ČHMÚ

Antonín Vojvodík (sumava.eu), Josef Jindra (sumava.eu), Jan Procházka (sumava.eu, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta): „Mimo-šumavské“ activity v oblasti budování meteorologických stanic pro měření (nejen) nízkých teplot

Ladislav Metelka (ČHMÚ): Maximální clear-sky UV indexy na území ČR

Radarová data:

Petr Novák (ČHMÚ): Polarimetrická radarová měření v síti CZRAD

Hana Kyznarová (ČHMÚ): Využití charakteristik jader radarové odrazivosti v ČHMÚ

Jan Mejsnar (ÚFA AV ČR, v.v.i.): Limity nowcastingu srážek extrapolací radarových odhadů srážek

Aplikace:

Michal Belda, Tomáš Halenka, Eva Holtanová, Jaroslava Kalvová (KFA MFF UK): Databáze modelových klimatických projekcí CMIP5 a EuroCORDEX - změny v rozložení klimatických pásem v důsledku klimatické změny

Ondřej Lhotka (ÚFA AV ČR, v.v.i., ÚGZ AV ČR, v.v.i.), Jan Kyselý (ÚFA AV ČR, v.v.i., FŽP ČZU), Eva Plavcová (ÚFA AV ČR, v.v.i.): Databáze CORDEX: Jak regionální klimatické modely simulují extrémní horké vlny?

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček (ČHMÚ, ÚVGZ AV ČR, v.v.i.), Jáchym Brzezina (ÚVGZ AV ČR, v.v.i.): Technické řady meteorologických prvků a z nich odvozené high-end produkty (např. geodatabáze)

Roman Volný (ČHMÚ): Využití operativních a předpovědních dat v praxi RPP Ostrava

Ondřej Vlček (ČHMÚ): Studie efektivity omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace v Praze

 

Program semináře obsahoval tři přednáškové bloky, Valné shromáždění ČMeS, prezentaci pracovnice Správy CHKO Orlické hory Bc. Lucie Berkovcové, a ve středu odpoledne také exkurzi.

Na Valném shromáždění zazněly kromě jiného informace o činnosti pracovních skupin. Valné shromáždění vzalo také na vědomí složení nového Výboru ČMeS na další 3leté funkční období.

Z nabídky čtyř exkurzí byl největší zájem o prohlídku vojenské meteorologické stanice na Polomu. Pracovníci této stanice velmi poutavě představili svoji zajímavou pracovní náplň, včetně prestižního seismologického měření. I přes relativně nepříznivé počasí se někteří účastníci vydali na výlet na Šerlich.

Celkově se seminář po odborné i společenské stránce podle nás velmi vyvedl a snad ukázal všem účastníkům i krásu a pohostinnost Orlických hor.

 

Literatura:

[1] Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách. Praha: ČHMÚ. 2017. 1. vyd. ISBN 978-80-87577-74-5

 


 

 

 

Seminář

Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách

Přednášky 2017

Přehled přednášek ČMeS a ČHMÚ pobočky Ostrava za rok 2017

 

13. 3. 2017    RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ Ostrava/Nový Malín):

 Porovnání výstupů z modelu Aladin s výsledky měření na LMS Mošnov a MS Lysá hora“

22. 5. 2017     RNDr. Roman Volný (ČHMÚ Ostrava):

 „Změny v systémech výstražných informací ČHMÚ“

5. 6. 2017      Ing. Jiří Nekovář, CSc. (ČHMÚ Praha):

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

PETTERI TAALAS, generální tajemník Světová meteorologická organizace

Klimatická změna působí na naše přírodní i lidské prostředí. Lidmi vyprodukované emise skleníkových plynů nadále rostou a teplota nižších vrstev atmosféry a oceánu se zvyšuje.

Planeta Země je dnes již o 1 °C teplejší než na počátku 20. století. Potřebu odvážných opatření jednomyslně uznává mezinárodní společenství.

Vilibald Kakos

K 80. NAROZENINÁM VILIBALDA KAKOSE

Nárůst lidského poznání během 20. století způsobil tlak na větší specializaci vědních oborů. Přitom se však stále více ukazovalo, že kromě úzce zaměřených odborníků je třeba i osobností, které budou propojovat klasické obory a rozvíjet nové na jejich pomezí. Takovou disciplínou je i hydrometeorologie, jejíž výraznou postavou je Vilibald Kakos, který oslavil osmdesátiny pouhé dva dny po Janu Strachotovi, s nímž ho spojují podobné životní osudy.

Dušan Závodský

Opustil nás doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc.

Doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc., významná osobnosť v oblasti ochrany ovzdušia na Slovensku, dlhoročný pracovník SHMÚ a dlhoročný člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, nás opustil 24. októbra 2015 vo veku 74 rokov.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS