Aktuální zprávy a informace

Josef Stepling – osvícený jezuita

Výstava pořádaná Národní knihovnou přibližuje život a dílo Josef Steplinga, našeho nejvýznamnějšího představitele matematiky, fyziky a astronomie 18. století, v přízemí Klementina do 14. ledna 2017.

 


 

50 let československé meteorologické služby

Symposium bylo uspořádáno ve dnech 17. a 18. března 1970 v rámci oslav „50 let československé meteorologické služby" v hotelu International, Praha 6—Dejvice

 

PROGRAM SYMPOSIA

Úterý 17. března 1970

Odpolední zasedání

1. Synoptická a letecká služba Hydrometeorologického ústavu v Praze a v Bratislavě

Náměstek ředitele HMÚ v Praze dr. Jaroslav Červený

SMD 1969

Ekonomický význam meteorologických služeb

1. Úvod

Jako každý rok slaví i letos, 23. března, meteorologové celého světa svůj „Světový meteorologický den". Doporučením Svě­tové meteorologické organizace (dále SMO) se stal hlavním tématem diskusí uspořádaných při této příležitosti, ekonomický význam meteorologických služeb. Tento článek chce upozornit na některé výsledky zjištěné SMO a předními světovými služ­bami a tak přispět k diskusi v tomto oboru také u nás.

REGIONÁLNÍ STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ

REGIONÁLNÍ STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ

Matyáš Borbonius

MATYÁŠ BORBONIUS Z BORBENHEIMU A JEHO METEOROLOGICKÁ POZOROVÁNÍ Z LET 1596-1598, 1622

Historie meteorologie

Zajímavé články z historie meteorologie a klimatologie
 

Jasná 16. - 19. 10. 1967

Seminář o problémoch regionálnej meteorologie a klimatologie

Výroční konference Československé meteorologické společnosti 1967

K 300. výročí prvního návodu k pozorování počasí

K třistaletému výročí prvního návodu k pozorování počasí

V druhé polovině 17. století jsou sice již vynalezeny všechny základní přístroje k měření základních prvků počasí a jejich změn, ale současně s tím se dospívá k poznání, že k detailněj­šímu pochopení atmosférických procesů je nutné vedle užití přesných, cejchovaných, navzájem srovnatelných přístrojů i pozorování podle sjednané dohody.

Srážkové periody jako jevy srážkové persistence

Srážkové periody jako jevy srážkové persistence

Meteorologické zprávy

Meteorologické Zprávy vycházejí šedesát let

1. Úvod

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS