Aktuální zprávy a informace

Pozvánka na konferenci

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

14.–15. června 2017, Lysá hora v Beskydech, Bezručova chata. Více informací na http://www.cmes.cz/cs/node/354

 


 

Josef Stepling – osvícený jezuita

Model ALADIN v předoperativním provozu (1994)

O „JEDNORÁZOVOSTI" PROJEKTU ALADIN

V rozhovoru Meteorologických zpráv s doc. Zikmundou mě mj. velice zaujala pasáž, ve které hovoří o projektu ALADIN. Předesílám, že rozhodně panu docentovi, ani ni­komu jinému, neupírám právo na vlastní názor, navíc v tomto případě zjevně silně ovlivněný kvalitou informací, na jejichž základě vznikl. Názory vyslovené osobou s velkou odbornou autoritou však budou mít významný vliv na čte­náře časopisu, cítím tudíž potřebu doplnit mozaiku názorů o poněkud odlišný postoj účastníka projektu.

SMD 1994

POZOROVÁNÍ POČASÍ A PODNEBÍ

(Světový meteorologický den 1994)

ALADIN a LACE (1993)

ALADIN A LACE - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČHMÚ V NUMERICKÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ

Diskuse o počasí

PREZENTACE PŘEDPOVĚDI POČASÍ A JEJICH ÚSPĚŠNOST

PRANOSTIKY O POČASÍ JAKO BERLY CHROMÝCH PROGNOSTIKŮ

PRANOSTIKY O POČASÍ JAKO BERLY CHROMÝCH PROGNOSTIKŮ

1. ÚVOD

14. říjen – Mezinárodní den redukování přírodních katastrof

14. OKTÓBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ REDUKOVANIA PRÍRODNÝCH KATASTROF

Téma pre rok 1992 je Redukovanie prírodných katastrof pre cielávedomý rozvoj. Tak ako v predcházajúcich rokoch aj v tomto roku Mezinárodný deň poskytne príležitost na hlásanie cielov Mezinárodnej dekády redukovania prí­rodných katastrof (IDNDR) a mobilizáciu podpory aktivit na zredukovanie katastrof na všetkých úrovniach.

60 let od vypuštění 1. sondy Vaisala (1992)

ŠEDESÁT LET OD VYPUŠTĚNÍ PRVNÍ RADIOSONDY VAISALA

K bližšímu seznámení s finskou firmou Vaisala a historií vývoje radiosondy mě inspiroval článek J. Pribiše otištěný v Bulletinu Slovenské meteorologické společnosti při SAV (ročník III, č. 2, str. 32) P. A. Molčanov - priekopník radiosondážných meraní (65 rokov odpatentovania vynálezu). První radiosonda hřebínkového typu byla vypuštěna v Pavlovsku u Petrohradu 30. ledna 1930. Vlastní princip kó­dovací radiosondy si nechal Molčanov patentovat v roce 1927 pod názvem radiometeograf.

SMD 1992

METEOROLOGICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ SLUŽBY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

(Světový meteorologický den 1992)

40 let pracoviště v Doksanech (1990)

40 LET AGROMETEOROLOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ V DOKSANECH

V druhé polovině roku 1990 dovrší agrometeorologické pra­coviště ČHMÚ v Doksanech 40 let svého trvání. Pracoviště historicky navazuje na činnost meteorologické stanice v rámci Fürstlich Schwarzenbergsche Agriculturchemische Versuchsstation in Lobositz (zřízena již v r. 1866) a na agrometeorologickou stanici při rolnické škole v Roudnici nad Labem (nepřetržité pozorování 1876—1950).

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS