Aktuální zprávy a informace

 

Světová meteorologická organizace (WMO) vydala k dnešnímu Světovému meteorologickému dnu (23. března 2017) webový Mezinárodní atlas oblaků - https://t.co/Eir7yKgdbU

 


 

Pozvánka na konferenci

Přednášky 2017

13. 3. 2017    RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ Ostrava/Nový Malín):

 Porovnání výstupů z modelu Aladin s výsledky měření na LMS Mošnov a MS Lysá hora“

 

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

PETTERI TAALAS, generální tajemník Světová meteorologická organizace

Klimatická změna působí na naše přírodní i lidské prostředí. Lidmi vyprodukované emise skleníkových plynů nadále rostou a teplota nižších vrstev atmosféry a oceánu se zvyšuje.

Planeta Země je dnes již o 1 °C teplejší než na počátku 20. století. Potřebu odvážných opatření jednomyslně uznává mezinárodní společenství.

Vilibald Kakos

K 80. NAROZENINÁM VILIBALDA KAKOSE

Nárůst lidského poznání během 20. století způsobil tlak na větší specializaci vědních oborů. Přitom se však stále více ukazovalo, že kromě úzce zaměřených odborníků je třeba i osobností, které budou propojovat klasické obory a rozvíjet nové na jejich pomezí. Takovou disciplínou je i hydrometeorologie, jejíž výraznou postavou je Vilibald Kakos, který oslavil osmdesátiny pouhé dva dny po Janu Strachotovi, s nímž ho spojují podobné životní osudy.

Dušan Závodský

Opustil nás doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc.

Doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc., významná osobnosť v oblasti ochrany ovzdušia na Slovensku, dlhoročný pracovník SHMÚ a dlhoročný člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, nás opustil 24. októbra 2015 vo veku 74 rokov.

100 let meteorologické observatoře na Milešovce

100 let meteorologické observatoře na Milešovce

V roce 2005 jsme oslavili sté výročí zahájení klimatologických měření a pozorování na meteorologické observatoři Milešovka. Je to příležitost k ocenění práce celé řady pracovníků observatoře, kteří v průběhu sta let vytvářeli datový soubor výsledků meteorologických měření a pozorování. Je to i důvod zamyslet se nad prací meteorologů a klimatologů, kteří s využitím dat z Milešovky vytvořili řadu odborných studií a je to i možnost zamyslet se nad budoucností observatoře.

ALADIN A LACE

ALADIN A LACE

ČTYŘICET LET ČESKOSLOVENSKÉ BIOKLIMATOLOGIE

ČTYŘICET LET ČESKOSLOVENSKÉ BIOKLIMATOLOGIE

ASIMILACE DAT

TÉMA: ASIMILACE DAT

Slovo úvodem

KONFERENCE O DŮSLEDCÍCH KLIMATICKÉ ZMĚNY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (CLIMATE CHANGE-A CHALLANGE OR A THREAT FOR WATER MANAGMENT) V AMSTERODAMU

KONFERENCE O DŮSLEDCÍCH KLIMATICKÉ ZMĚNY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (CLIMATE CHANGE-A CHALLANGE OR A THREAT FOR WATER MANAGMENT) V AMSTERODAMU

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS